Dnes je sobota 4.12.2021 2:44, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 64
konané v mimořádném termínu, dne 29.04.2021

3368/64/21
Rada města schválila program 64. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 29.04.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3369/64/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 64. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 29.04.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3370/64/21
Rada města schválila záměr výpůjčky pozemku parc. č. 167 k.ú. Jamartice, včetně objektu bez čp/če (kostela/kaple), v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3371/64/21
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který je přílohou předloženého materiálu, uzavřený se společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, na stavbu nazvanou „Opravy komunikací v Rýmařově dílčí část 7: ulice U Rybníka“, zahrnující prodloužení termínu dokončení stavby a stavební práce nad rámec projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3372/64/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku a služby na akci nazvanou „Pronájem informačního systému města Rýmařova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení a stanovila komisi pro hodnocení a posouzení nabídek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317