Dnes je sobota 4.12.2021 4:14, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 63
konané v řádném termínu, dne 19.04.2021

3246/63/21
Rada města schválila program 63. schůze rady města, konané v řádném termínu 19.04.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3247/63/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 63. schůze rady města, konané v řádném termínu 19.04.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3248/63/21
Rada města se seznámila s kontrolou usnesení ze schůze rady města č. 62/2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3249/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města seznámit se s hospodařením společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, za rok 2020 dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3250/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, rozhodla o schválení účetní závěrky roku 2020 společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3251/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, rozhodla o schválení zprávy o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. za rok 2020 dle přiloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3252/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, rozhodla o schválení použití hospodářského výsledku společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. za rok 2020 ve výši 2.528.000 Kč následovně: 100.000 Kč převést na účet 427 - Ostatní fondy, 2.428.000 Kč převést na účet 428 - Nerozdělený zisk.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3253/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Teplo Rýmařov s.r.o., IČO 25387855, rozhodla o schválení auditora pro ověření roční závěrky pro rok 2021 společnost RK-AUDIT, spol. s r.o., se sídlem Mahenova 441/5, Jaktař, 747 07 Opava, IČO 62 30 35 38, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Vítězslavem Kiwou, auditorem (ověření KA ČR č. 1615).

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3254/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, schválila účetní závěrku roku 2020 společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3255/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, schválila Zprávu o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2020, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3256/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města seznámit se s hospodařením společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2020, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3257/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, schválila rozdělení zisku společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. za rok 2020, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3258/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613 schválila rozpočet sociálního fondu společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. na rok 2021, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3259/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, schválila auditora pro ověření roční závěrky pro rok 2021 společnost RK-AUDIT, spol. s.r.o., se sídlem Mahenova 441/5, Jaktař, 747 07 Opava, IČO 62303538, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Vítězslavem Kiwou, auditorem (ověření KA ČR č. 1615).

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3260/63/21
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, se seznámila s podnikatelskými záměry společnosti, aktuálními informacemi o personální situaci ve společnosti a hospodaření společnosti.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3261/63/21
Rada města se seznámila s výsledkem hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o., IČO 47674156, za rok 2020 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3262/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města seznámit se s výsledkem hospodaření společnosti Spojené lesy s.r.o., IČO 47674156, za rok 2020 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3263/63/21
Rada města se seznámila s předloženou zprávou o hospodaření organizace Byterm, p.o. s příspěvkem města určeným na vlastní činnost organizace a hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3264/63/21 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2020 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasit s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3264/63/21 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 03.03.2021 za rok 2020,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3264/63/21 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2021 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3265/63/21
Rada města schválila účetní závěrku všech příspěvkových organizací města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020, a schválila v souladu s § 27 a násl. zákona číslo 250/2000 Sb., vypořádání a rozdělení hospodářských výsledků za rok 2020 příspěvkovým organizacím města, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3266/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Rýmařova sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3267/63/21 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2021,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3267/63/21 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku – 6.094,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3267/63/21 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku – 6.094,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3267/63/21 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3268/63/21
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2263/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3269/63/21
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 311/1 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3270/63/21
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3233 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu a úpravy FO.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3271/63/21
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 126 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, M. Cejnarové, ******, 795 01 Rýmařov, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3272/63/21
Rada města schválila pronájem pozemku parc. č. 123 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, J. Markové, ******, 795 01 Rýmařov, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3273/63/21
Rada města schválila podání žádosti o uzavření speciální nájemní smlouvy pro nezemědělské účely mezi SPÚ ČR jako pronajímatelem a městem Rýmařov jako nájemcem, jejímž předmětem bude část pozemku parc. č. 1912/4 a pozemek parc. č. 1912/8, vše v k.ú. Rýmařov, z důvodu plánované realizace stavby „Energetické úspory administrativní budovy Městského úřadu Rýmařov na ulici 8. května 1170/48, Rýmařov“ a budoucího převodu do vlastnictví města.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3274/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 2741 a 2788/28, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3275/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3013 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, B. Zamazalové, ******, 735 51 Bohumín – Pudlov, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3276/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 418/10/20 ze dne 13.02.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3277/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit provedení výběrového řízení (obálkovou metodou) na prodej pozemku parc. č. 1282/15 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu. Minimální nabídková cena bude stanovena dle znaleckého posudku ve výši 601.370 Kč včetně DPH. K nabídnuté ceně budou připočítány náklady spojené s převodem.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3278/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 37 a části pozemku parc. č. 43, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu, K. Henkeové, ******, 795 01 Rýmařov, za nabídnutou cenu 302,00 Kč včetně DPH + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen v souladu s pravidly města, tj. uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po získání příslušného stavebního povolení budoucí stavby rodinného domu, s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny a s podmínkou sjednání zajištění na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3279/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, dle předloženého návrhu, B. Štěpaníkovi, ******, 795 01 Rýmařov a R. Szukalské, ******, 795 01 Rýmařov – Edrovice, za nabídnutou cenu 302,00 Kč včetně DPH + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen v souladu s pravidly města, tj. uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po získání příslušného stavebního povolení budoucí stavby rodinného domu, s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny a s podmínkou sjednání zajištění na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3280/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3271/1 a pozemku parc. č. 3294, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, V. Mičaníkovi, , ******, 742 85 Vřešina, za nabídnutou cenu 512,00 Kč včetně DPH / m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen v souladu s pravidly města, tj. uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po získání příslušného stavebního povolení budoucí stavby rodinného domu, s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny a s podmínkou sjednání zajištění na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus, Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3281/63/21
Rada města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o oprávnění zřídit stavbu na části pozemku parc. č. 451/1 a části pozemku parc. č. 451/15, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 440 v k.ú. Rýmařov, jehož součástí je stavba garáže, současný vlastník: R-Doprava s.r.o., IČO: 08444404, se sídlem Hornoměstská 1293/16a, 795 01 Rýmařov. Služebnost inženýrské sítě bude spočívat ve strpění umístění, zřízení a provozování plynovodní přípojky na dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu oprávněné strany na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a změnami nebo odstraněním stavby přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za cenu dle „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí v plné výši žadatel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3282/63/21
Rada města schválila změnu v osobě oprávněného z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 1650/2 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, z původního oprávněného Z. Prášila, ******, 795 01 Rýmařov na nového oprávněného společnost GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu. Služebnost inženýrské sítě bude spočívat ve strpění umístění, zřízení a provozování plynovodní přípojky na dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu oprávněné strany na předmětný pozemek v souvislosti s provozem, údržbou a změnami nebo odstraněním stavby přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za cenu dle „Pravidel pro zřizování věcných břemen k nemovitému majetku města“. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí v plné výši žadatel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3283/63/21
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3026/59/21 ze dne 01.02.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3284/63/21
Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8007853/SoBS VB/1, pro akci: „Rýmařov – 1. máje, nové NN“, spočívající v rozšíření distribuční sítě NN na pozemcích parc. č. 200/1, 228, 247 a 2649/8, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3285/63/21
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 3024/59/21 ze dne 01.02.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3286/63/21
Rada města schválila zřízení věcného břemene a umístění stavby č. IV-12-8019707/SoBS VB/1, název akce „Rýmařov-Janovice, Hřbitovní 35/1, NNk“, spočívající v rozšíření distribuční soustavy elektrické energie na pozemku parc. č. 143/1 v k.ú. Janušov a pozemcích parc. č. 17/1, 19, 61, 70/4 a 73, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova, ve vlastnictví města Rýmařov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu stanovenou dle znaleckého posudku + aktuálně platná sazba DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3287/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o převod pozemků parc. č. 326/12, 369/1, 323/7, 331/2, 331/17, 324, 327/2, 407/1, 407/5, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 382/4, 391/1, vše v k.ú. Edrovice a pozemků parc. č. 81/1, 82, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova, z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, do majetku města Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3288/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí nabídku Starokatolické církve v ČR, IČO 00445304 na převod pozemku parc. č. 46 k.ú. Jamartice, včetně objektu starokatolické zvoničky v Jamarticích, do majetku města a doporučila zastupitelstvu města, aby uložila vedení města (ST, MS) jednat o podmínkách a možnostech převodu na město.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3289/63/21
Rada města schválila ukončení výpůjčky nebytových prostor v budovách na adrese Sokolovská č. 435/29, 436/31 a 457/33, Rýmařov, Gymnáziu a Střední odborné škole, Rýmařov, p.o., IČO: 00601331, se sídlem Sokolovská č. 466/34, Rýmařov, zastoupené Mgr. Zdenou Kovaříkovou dohodou ke dni 30.06.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3290/63/21
Rada města se seznámila s obsahem zprávy o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor ke dni 31.03.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3291/63/21
Rada města schválila záměr změny smluv o nájmu prostor určených k podnikání uzavřených s podnikateli uvedenými v předloženém návrhu, kterým byl v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 státními orgány po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného dne 05.10.2020 zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb v provozovnách ve vlastnictví města Rýmařov, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50 % za období duben, květen, červen, červenec, srpen a září 2021, pokud celková částka slevy činí více než 20.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3292/63/21
Rada města rozhodla o poskytnutí slevy z nájmu prostor určených k podnikání uzavřených s podnikateli uvedenými v předloženém návrhu, kterým byl v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 státními orgány po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného dne 05.10.2020 zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb v provozovnách ve vlastnictví města Rýmařov, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 50 % za období duben, květen, červen, červenec, srpen a září 2021, pokud celková částka slevy činí méně než 19.999 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3293/63/21
Rada města schválila záměr změny smluv o nájmu prostor určených k podnikání podnikatelům uvedeným v předloženém návrhu, kteří mají v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 státními orgány po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného dne 05.10.2020 zcela uzavřené provozovny, ale umožňují vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem nebo prodej mimo provozovnu stravovacích služeb ve výši 50 % za období duben, květen a červen 2021, pokud celková částka slevy činí více než 20.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3294/63/21
Rada města rozhodla o poskytnutí slevy z nájmu prostor určených k podnikání podnikatelům uvedeným v předloženém návrhu, kteří mají v důsledku přijatých krizových opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 státními orgány po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného dne 05.10.2020 zcela uzavřené provozovny, ale umožňují vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem nebo prodej mimo provozovnu stravovacích služeb ve výši 50 % za období duben, květen a červen 2021, pokud celková částka slevy činí méně než 19.999 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3295/63/21
Rada města uložila jednatelce společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. uzavřít dodatek smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 14.05.2019 s nájemcem objektu občanské vybavenosti bez čp./čo. na pozemku parc. č. 2093/4 a částí pozemků parc. č. 2092/1 a 2092/5 vše v k.ú. Rýmařov, jehož předmětem bude poskytnutí slevy z nájmu ve výši 100 % za období duben, květen a červen 2021, v souladu s předloženým materiálem.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3296/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Opavská č. 485/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou jeden rok, nájemné 39,50 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3297/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou, nájemné 31,77 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3298/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sokolovská č. 415/16, Rýmařov s ****** na dobu neurčitou, nájemné 37,07 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3299/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Pivovarská č. 6/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou 1 rok, nájemné 43 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3300/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Opavská č. 784/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou 1/2 roku, nájemné 43 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3301/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Sokolovská č. 835/38, Rýmařov se ****** na dobu určitou 1/2 roku, nájemné 81 Kč/m2.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3302/63/21
Rada města schválila výměnu bytů mezi ******, byt č. 2, Sokolovská č. 837/42, Rýmařov a ******, byt č. 6, Příkopy č. 1163/1, Rýmařov. Nájemní smlouvy budou uzavřeny za podmínek dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ladislav Žilka3303/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, 1. máje č. 859/5, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3304/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3305/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, třída Hrdinů č. 598/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3306/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, Divadelní č. 358/8, Rýmařov se ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3307/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 4, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3308/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, U Lomu č. 724/10, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3309/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3310/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Julia Fučíka č. 85/89, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3311/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 9, Hornoměstská č. 847/28, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3312/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 839/37, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3313/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Okružní č. 736/7, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3314/63/21
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Příkopy č. 1157/6, Rýmařov se ****** na dobu neurčitou.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3315/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 2, Opavská č. 783/47, Rýmařov se ****** na dobu určitou do 31.10.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3316/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Národní č. 1228/13, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3317/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 10, Sokolovská č. 2/25, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3318/63/21
Rada města neschválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1, náměstí Míru č. 1269/29a, Rýmařov s ******.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3319/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 3, Sokolovská č. 287/22, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3320/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, náměstí Míru č. 198/23, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3321/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 26, Dukelská č. 968/2, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3322/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 6, Revoluční č. 56/8, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3323/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 1, Radniční č. 1009/1, Rýmařov s ****** dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3324/63/21
Rada města schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu č. 8, Bartákova č. 1025/19, Rýmařov s ****** na dobu určitou do 30.04.2023.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3325/63/21 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 7, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3325/63/21 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 7, Bartákova č. 618/23 v Rýmařově ****** a uložila příspěvkové společnosti BYTERM RÝMAŘOV uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu s nájemcem za nejvýše nabídnuté smluvní nájemné ve výši 43,50 Kč/m2, na dobu určitou půl roku a za podmínky, že před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 14.172 Kč na účet příspěvkové společnosti BYTERM RÝMAŘOV. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení radou města, přechází právo na uzavření nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle pořadí schváleného bytovou komisí a radou města.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3326/63/21 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 2, náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3326/63/21 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2, náměstí Míru č. 199/24 v Rýmařově ****** a uložila příspěvkové společnosti BYTERM RÝMAŘOV uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu s nájemcem za nejvýše nabídnuté smluvní nájemné ve výši 92,00 Kč/m2, na dobu určitou půl roku a za podmínky, že před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 53.583 Kč na účet příspěvkové společnosti BYTERM RÝMAŘOV. Pokud nájemce neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení radou města, přechází právo na uzavření nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle pořadí schváleného bytovou komisí a radou města.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3327/63/21
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 3 v DPS Revoluční č. 1007/30 B, Rýmařov žadateli ******.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3328/63/21
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 13 v DPS třída Hrdinů č. 624/22, Rýmařov žadatelce ******.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3329/63/21
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 21 v DPS Lidická 1328/14, Rýmařov žadatelce ******.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3330/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit doplnění Strategického plánu rozvoje města Rýmařov do roku 2030, ze dne 24.03.2020, o opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3331/63/21
Rada města schválila úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Rýmařov a Městské policie Rýmařov s účinností od 01.05.2021, ve znění, které je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3332/63/21
Rada města rozhodla o rozšíření stávajícího živnostenského oprávnění pro živnost volnou Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona, a to o obor č. 62 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce a obor č. 66 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3333/63/21
Rada města schválila Směrnici č. 02/2021, o používání služebních mobilních telefonů, fotoaparátů, tabletů a notebooků s účinností od 01.05.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3334/63/21
Rada města schválila Směrnici č. 03/2021, Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu s účinností od 01.05.2021, ve znění, které je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3335/63/21
Rada města schválila Dohodu o vypořádání závazků ve znění, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu, uzavřenou mezi městem Rýmařov a společností LK – systém s.r.o., IČO 27517713, se sídlem v Jaroměři 3, Jana Beneše 417 a společností LK – DOS s.r.o., IČO 28828283, se sídlem tamtéž.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3336/63/21
Rada města schválila uzavření smlouvy o čištění městských komunikací, která je přílohou předloženého materiálu, se společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3337/63/21
Rada města schválila společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, způsob zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku nazvanou „Vysokotlaká mycí a kropící výměnná nástavba pro podvozek MAN“ jako veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus3338/63/21
Rada města schválila členy komise (a náhradníky) pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Vysokotlaká mycí a kropící výměnná nástavba pro podvozek MAN“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus3339/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Český červený kříž, Místní skupina Rýmařov, se sídlem Palackého 11, Rýmařov, na úhradu výdajů spojených s provozem ošacovacího střediska v Rýmařově ve výši 12.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 1 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3340/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace společnosti EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, Opava, IČO 258 52 345, na úhradu výdajů spojených s činností mediačního a terapeutického centra v Rýmařově ve výši 40.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 2 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3341/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace společnosti EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, Opava, IČO 258 52 345, na úhradu výdajů spojených s činností dluhové poradny v Rýmařově ve výši 59.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 3 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3342/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Charita sv. Martina, se sídlem Malá Morávka 31, Malá Morávka, IČO 04872461, na úhradu výdajů spojených s poskytováním pečovatelské služby a provozováním půjčovny zdravotnických pomůcek ve výši 5.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 4 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3343/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, středisko Krnov, IČO 654 68 562, na úhradu výdajů spojených se provozem azylového domu v Rýmařově ve výši 20.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 5 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3344/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, středisko Krnov, IČO 654 68 562, na úhradu výdajů spojených s poskytováním služeb sociální asistence ve výši 15.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 6 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3345/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, středisko Krnov, IČO 654 68 562, na úhradu výdajů spojených s provozem poradny ELPIS pro oběti násilí ve výši 2.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 7 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3346/63/21
Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, středisko Krnov, IČO 654 68 562, na úhradu výdajů spojených s provozem poradny rané péče o děti MATANA ve výši 3.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která je přílohou č. 8 předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3347/63/21
Rada města schválila uzavření Smlouvy o bezúplatné výpůjčce mezi městem Rýmařov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, p.o., v souvislosti s realizací akce nazvané „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3348/63/21
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který je přílohou předloženého materiálu, uzavřený se společností Dopravní projektování spol. s r.o., IČO: 25361520, se sídlem 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 28.října 3388/111, na projekční práce nazvané „Projektová dokumentace – opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 6: ulice Bednářská“, zahrnující práce nad rámec smlouvy a změnu termínu doložení dokumentace.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3349/63/21
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“, společnosti Berkastav s.r.o., IČO: 02657392, se sídlem 792 01 Bruntál, Nádražní 955/11, za nabídkovou cenu 6.750.000 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3350/63/21
Rada města schválila, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“, s vybraným dodavatelem společností Berkastav s.r.o., IČO: 02657392, se sídlem 792 01 Bruntál, Nádražní 955/11.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3351/63/21
Rada města v souladu se Směrnicí č. 04/2019, o zadávání veřejných zakázek, schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zhotovení projektové dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská, za účelem využití pro prostory městského úřadu“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3352/63/21
Rada města schválila, v souladu se Směrnicí č. 04/2019, o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zhotovení projektové dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská, za účelem využití pro prostory městského úřadu“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3353/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Zásady pro tištěná a elektronická média města Rýmařova s účinností od 01.05.2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3354/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov o částku 46 700,00 Kč určenou na dofinancování projektu „Návraty II“ spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3355/63/21
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 1. čtvrtletí 2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3356/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Římskokatolické farnosti Rýmařov, IČO: 48771007, příspěvek ve výši 46 133,00 Kč na realizaci IV. etapy obnovy fasády fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3357/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zapojení Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, jako partnera do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3358/63/21
Rada města dala příspěvkové organizaci Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3359/63/21
Rada města schválila Základní škole Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace, změnu termínu použití dotace z rozpočtu města Rýmařova dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3360/63/21
Rada města nepřijala od Městského muzea Rýmařov, příspěvkové organizace, IČO 75037947, nabídku bezúplatného převodu nepotřebného majetku - 30 ks velkoformátových fotografií interiéru janovického zámku do vlastnictví zřizovatele.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3361/63/21
Rada města uděluje souhlas Městskému muzeu Rýmařov, příspěvkové organizaci, IČO 75037947, k bezúplatnému převodu nepotřebného majetku - 30 ks velkoformátových fotografií interiéru janovického zámku do vlastnictví Národního památkového ústavu, státní příspěvkové organizaci, IČO 75032333, za podmínky, že všechny fotografie budou umístěny v prostorách Státního zámku Janovice u Rýmařova.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3362/63/21
Rada města schválila poskytnout mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rýmařov za období r. 2021 splatné ve dvou platbách dle varianty A předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3363/63/21
Rada města schválila vyplacení cílové odměny za splnění zvlášť významných pracovních úkolů za rok 2020 ředitelce příspěvkové organizace BYTERM RÝMAŘOV Bc. Ivaně Sitorové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3364/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Bruntále na volební období 2021 - 2025 následující kandidáty: HLAVIENKA Lubomír, HRADILOVÁ Eva, JANÁČOVÁ Věra, MEZIHORÁKOVÁ Naděžda, STRNADELOVÁ Hana, Ing. ŠULEK Ignác, VLČEK Antonín.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3365/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Městem Rýmařov na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů města hasičským vybavením dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3366/63/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2021 s účelovým znakem 211 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov, kategorie JPO II., v celkové výši 50 tis. Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3367/63/21
Rada města schválila přijetí daru zdravotnického batohu v hodnotě 43 635,79 Kč od dárce Moravskoslezského kraje, dle darovací smlouvy, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317