Dnes je sobota 4.12.2021 2:36, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 60
konané v mimořádném termínu, dne 11.02.2021

3149/60/21
Rada města schválila program 60. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 11.02.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3150/60/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 60. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 11.02.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3151/60/21
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO 63077639, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha – Strašnice, která je přílohou předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3152/60/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku s dílčím plněním na služby nazvané „Vybudování biokoridorů v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice, dílčí část 1: k.ú. Stránské, dílčí část 2: k.ú. Edrovice“, v otevřeném nadlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3153/60/21
Rada města schválila členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky s dílčím plněním na služby nazvané „Vybudování biokoridorů v k.ú. Stránské a k.ú. Edrovice, dílčí část 1: k.ú. Stránské, dílčí část 2: k.ú. Edrovice“, v otevřeném nadlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3154/60/21
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3155/60/21
Rada města schválila členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov – dílčí část 4: cyklostezka, Janovice“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317