Dnes je sobota 4.12.2021 4:00, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 58
konané v mimořádném termínu, dne 25.01.2021

2991/58/21
Rada města schválila program 58. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 25.01.2021.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2992/58/21
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 58. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 25.01.2021: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2993/58/21
Rada města schválila pronájem pozemků parc. č. 618, 619/9, 633/4, 638/12 a 647/13, vše v k.ú. Jamartice, dle předloženého návrhu, Ing. Michalu Novákovi, IČO 47664801, Jamartice 11, 795 01 Rýmařov, na dobu určitou do 31.12.2021 s možností automatického prodloužení vždy o 1 rok, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2994/58/21
Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2014 mezi městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, kterým se aktualizuje předmět nájmu v odpadovém centru na ulici 8. května, v souvislosti s pořízením pozemku parc. č. 1843/5, 1843/6 a pozemku parc. č. 1843/7, včetně jiné stavby bez čp/če, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2995/58/21
Rada města schválila platové výměry ředitelů školských příspěvkových organizací s účinností od 01.01.2021 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2996/58/21
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na opravu památníku osvoboditelům na ulici Julia Sedláka v Rýmařově v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot I.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317