Dnes je sobota 4.12.2021 2:46, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 54
konané v mimořádném termínu, dne 09.10.2020

2667/54/20
Rada města schválila program 54. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 09.10.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2668/54/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 54. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 09.10.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2669/54/20
Rada města schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem René Darmovzalem, IČO: 47994304, se sídlem Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem, na stavbu nazvanou „Pěší komunikace s pochozí lávkou na ulici Okružní v Rýmařově – vyhlášení květen 2020“, jehož předmětem jsou práce nad rámec smlouvy a změna termínu dokončení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317