Dnes je sobota 4.12.2021 4:18, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 53
konané v mimořádném termínu, dne 02.10.2020

2662/53/20
Rada města schválila program 53. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 02.10.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2663/53/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 53. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 02.10.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2664/53/20
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou JR STaKR s. r.o., IČO: 28596854 se sídlem 792 01 Bruntál, U Stadionu 1999/9A, na stavbu nazvanou „Opravy MK - ul. Hornoměstská, 1. máje, Pivovarská“, zahrnující práce nad rámec smlouvy a změnu termínu dokončení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2665/53/20
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 7: ulice U Rybníka“, společnosti KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem 792 01 Bruntál, Krnovská 1877/51, za nabídkovou cenu 3.364.999,97 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2666/53/20
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Opravy komunikací v Rýmařově, dílčí část 7: ulice U Rybníka“, s vybraným dodavatelem společností KARETA s.r.o., IČO: 62360213, se sídlem 792 01 Bruntál, Krnovská 1877/51. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, a v případě neposkytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy tohoto uchazeče nebo odmítnutí podepsání smlouvy tímto uchazečem, i s třetím uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317