Dnes je sobota 4.12.2021 3:01, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 49
konané v mimořádném termínu, dne 31.07.2020

2378/49/20
Rada města schválila program 49. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 31.07.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2379/49/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 49. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 31.07.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2380/49/20
Rada města schválila převod práva pronájmu části pozemku parc. č. 1176 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu, z původního nájemce Hany Červeňákové, ******, 795 01 Rýmařov, na nového nájemce Jaroslava Harabiše, U Lomu 724/10, 795 01 Rýmařov, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2381/49/20
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.03.1994 s MUDr. Petrem Dolákem, ******, Rýmařov a společností Redomedia s.r.o., se sídlem Bruntalská 162, Břidličná, zastoupená MUDr. Petrem Dolákem ve znění pozdějších dodatků, řešící změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Hornoměstská č. 382/67, Rýmařov, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 30% za období duben, květen, červen 2020, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2382/49/20
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.05.2004 s Ngo Xuan Cuong, ******, Bruntál, Hung Do Quoc, ******, Brno, Pham Sy Binh, ******, Brno a se společností DIEPTRANG Fashion s.r.o., zastoupené Phuong Phung Thi Lan, se sídlem Na Lukách č. 3325/9, Brno-Židenice ve znění pozdějších dodatků, řešící změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Radniční č. 865/2, 866/4 a 878/6, Rýmařov, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 30% za období duben, květen, červen 2020, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2383/49/20
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26.03.2002 s Phuong Phung Thi Lan, ******, Brno a se společností DIEPTRANG Fashion s.r.o., zastoupené Phuong Phung Thi Lan, se sídlem Na Lukách č. 3325/9, Brno-Židenice ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.03.2016, řešící změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu náměstí Míru č. 201/26, Rýmařov, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 30% za období duben, květen, červen 2020, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2384/49/20
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, Hornoměstská č. 853/47, Rýmařov s ****** na dobu určitou 1 rok, výše nájemného 41 Kč/m2, s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2385/49/20
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace za 2. čtvrtletí 2020 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2386/49/20
Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace odpis a vyřazení sbírkových předmětů dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2387/49/20
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, uzavřené dne 11.03.2020 s Pavlem Konštackým, ******, Rýmařov, z důvodu prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu města Rýmařova, Dodatkem č. 1, který je přílohou předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2388/49/20
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, uzavřené dne 21.02.2020 s TTV Sport Group CZ s.r.o., IČO 05366569, se sídlem na adrese Heinemannova 2695/6, Praha 6 Dejvice, z důvodu prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu města Rýmařova, Dodatkem č. 1, který je přílohou předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2389/49/20
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Stavební úpravy a modernizace technologie hrubého předčištění ČOV Rýmařov“, společnosti VHZ-DIS, spol. s r.o., IČO: 46961445, se sídlem Mírová 295/25, 618 00 Brno – Černovice, za nabídkovou cenu 2.997.532,78 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2390/49/20
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Stavební úpravy a modernizace technologie hrubého předčištění ČOV Rýmařov“, s vybraným dodavatelem společností VHZ-DIS, spol. s r.o., IČO: 46961445, se sídlem Mírová 295/25, 618 00 Brno – Černovice. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schválila uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, a v případě neposkytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy tohoto uchazeče nebo odmítnutí podepsání smlouvy tímto uchazečem, se třetím uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317