Dnes je sobota 4.12.2021 4:08, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 48
konané v mimořádném termínu, dne 10.07.2020

2370/48/20
Rada města schválila program 48. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 10.07.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2371/48/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 48. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 10.07.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2372/48/20
Rada města schválila úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Rýmařov a Městské policie Rýmařov s účinností od 01.10.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2373/48/20
Rada města schválila záměr změny smluv o nájmu prostor určených k podnikání uzavřených s podnikateli, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobným způsobem, a kterým byl v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách ve vlastnictví města Rýmařov alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020, spočívající v poskytnutí slevy na nájmu ve výši 30 % za období duben, květen a červen 2020, pokud celková částka slevy činí více než 20.000 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2374/48/20
Rada města rozhodla o poskytnutí slevy z nájmu prostor určených k podnikání podnikatelům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobným způsobem, a kterým byl v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách ve vlastnictví města Rýmařov alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020 ve výši 30 % za období duben, květen a červen 2020, pokud celková částka slevy činí méně než 19.999 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2375/48/20
Rada města uložila jednatelce společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. uzavřít dodatek smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 14.05.2019 s nájemcem objektu občanské vybavenosti bez čp./čo. na pozemku parc. č. 2093/4 a částí pozemků parc. č. 2092/1 a 2092/5 vše v k.ú. Rýmařov, jehož předmětem bude poskytnutí slevy z nájmu ve výši 30 % za období duben, květen a červen 2020, v souladu s předloženým materiálem.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2376/48/20
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.06.2020 se společností Lunches s.r.o., se sídlem Šumavská č. 2535/43, Šumperk, řešící souhlas s podnájmem části prostor sloužících k podnikání v objektu Husova č. 32/5, Rýmařov v rozsahu herny pro provozování technického zařízení, výherních hracích přístrojů, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2377/48/20
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jamartice č. 116, Rýmařov s ****** na dobu určitou čtvrt roku.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317