Dnes je sobota 4.12.2021 3:22, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 45
konané v mimořádném termínu, dne 28.05.2020

2206/45/20
Rada města schválila program 45. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 28.05.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2207/45/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 45. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 28.05.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2208/45/20
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu nazvanou „Výstavba a rekonstrukce sportovišť ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově – běžecká dráha a sektor skoku do dálky“, se společností StavoSport s.r.o., IČO: 29278481, se sídlem Fryšták, Přehradní 233, zahrnující méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2209/45/20
Rada města schvaluje pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nazvanou „Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Rýmařov a další přistupující organizace – obce, organizace a účastníky“.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2210/45/20
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Rýmařov a další přistupující organizace – obce, organizace a účastníky“ společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, za nabídkovou cenu 1 997 947,20 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2211/45/20
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Rýmařov a další přistupující organizace – obce, organizace a účastníky“, s vybraným dodavatelem společností O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317