Dnes je sobota 4.12.2021 2:58, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 41
konané v mimořádném termínu, dne 30.03.2020

1988/41/20
Rada města schválila program 41. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 30.03.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1989/41/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 41. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 30.03.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1990/41/20
Rada města schválila udělení souhlasu s převodem nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání v objektu Husova č. 32/5, Rýmařov dle § 2307 zákona č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor sloužil a v souvislosti s převodem závodu ze společnosti SLOT Group, a.s. na společnost CEC Praha a.s., a to na základě Smlouvy o prodeji závodu z majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku u sp. zn. KSPO 66 INS 14382/2019-A-1, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317