Dnes je sobota 4.12.2021 3:03, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 40
konané v mimořádném termínu, dne 20.03.2020

1978/40/20
Rada města schválila program 40. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 20.03.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1979/40/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 40. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 20.03.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1980/40/20
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019 způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce nazvané „Opravy MK - ul. Hornoměstská, 1. máje, Pivovarská.“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1981/40/20
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019 členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „Opravy MK - ul. Hornoměstská, 1. máje, Pivovarská“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1982/40/20
Rada města rozhodla o vyřazení uchazeče HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, IČO: 45193622 se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, z výběrového řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Projektová dokumentace - Fotbalová tribuna včetně zázemí“, pro nesplnění zadávacích podmínek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1983/40/20
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace - Fotbalová tribuna včetně zázemí“, společnosti PEND a.s., IČO: 26897300 se sídlem Vojanova 1602/1, 615 00 Brno, za nabídkovou cenu 994.000 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1984/40/20
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby s názvem „Projektová dokumentace - Fotbalová tribuna včetně zázemí“, s vybraným dodavatelem společností PEND a.s., IČO: 26897300 se sídlem Vojanova 1602/1, 615 00 Brno.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1985/40/20
Rada města pověřuje starostu podpisem Smluv o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřených s přistupujícími organizacemi, obcemi a dalšími účastníky.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1986/40/20
Rada města schválila zadávací dokumentaci a komisi pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem "Hlasové a datové služby prostřednictvím mobilních sítí GSM pro město Rýmařov a další přistupující organizace – obce, organizace a účastníky".

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1987/40/20
Rada města rozhodla o odložení splatnosti předpisu nájemného a záloh na služby za měsíc březen a duben 2020 nájemníkům nebytových prostor ve vlastnictví města Rýmařov dotčených zákazem maloobchodního prodeje a poskytování vybraných služeb dle usnesení vlády České republiky č. 211 ze dne 14.03.2020, ve znění dalších předpisů, do 30.06.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317