Dnes je sobota 4.12.2021 3:01, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 39
konané v mimořádném termínu, dne 16.03.2020

1972/39/20
Rada města schválila program 39. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 16.03.2020.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS1973/39/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 39. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 16.03.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS1974/39/20
Rada města v souladu s usnesením vlády ČR č. 87/2020 Sb., rozhodla o uzavření Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace s účinností od 16.03.2020 až do odvolání.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS1975/39/20
Rada města v souladu s usnesením vlády ČR č. 87/2020 Sb., schválila omezení provozu Městského úřadu Rýmařov tak, že s účinností od 16.03.2020 až do odvolání budou budovy městského úřadu uzavřeny a zaměstnanci úřadu budou příslušnou agendu vyřizovat elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS1976/39/20
Rada města s účinností od 16.03.2020 až do odvolání schválila zřízení služby zajišťující zásobování osob, kterým byla příslušnými orgány nebo praktickým lékařem nařízena karanténa a zároveň jsou odkázány samy na sebe a pomoc druhých, a to v rozsahu dvou nákupů potravin a hygienických potřeb týdně do částky 500 Kč/nákup, kdy cena nákupu bude objednateli služby účtována po ukončení karantény.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiS1977/39/20
Rada města schválila s účinností od 16.03.2020 po dobu trvání zákazu volného pohybu osob na území ČR z nařízení vlády výjimku z podmínek poskytování služeb Seniortaxi spočívající v přepravě osob, které splňují podmínky poskytování této služby (věk a trvalý pobyt), ačkoliv nejsou zaregistrovány na odboru sociálních služeb a nedisponují průkazem „SeniorTAXI Rýmařov“. Tyto osoby prokáží splnění podmínek při nástupu do vozidla Seniortaxi předložením svého občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z nějž bude patrný věk a trvalý pobyt zájemce o službu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková, DiSKontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317