Dnes je sobota 4.12.2021 4:11, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 36
konané v mimořádném termínu, dne 13.02.2020

1847/36/20
Rada města schválila program 36. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 13.02.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1848/36/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 36. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 13.02.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1849/36/20
Rada města schválila znění dodatku č. 8 Smlouvy o správě veřejného pohřebiště.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1850/36/20
Rada města schválila cenu za nájem hrobního místa za každý započatý 1 m2 pro rok 2020 pro občany služby spojené s údržbou hřbitova (Rýmařov, Janovice, Jamartice) v celkové výši 1 255 Kč/10 let.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1851/36/20
Rada města schválila uzavření smlouvy o evidenci sítí, která je přílohou tohoto usnesení, mezi městem Rýmařov a společností Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČO 60320613, o pořizování a aktualizaci údajů o sítích technické infrastruktury ve vlastnictví města v systému GIS a vydávání potvrzení o jejich ne/existenci.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1852/36/20
Rada města schválila záměr změny smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 13.03.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.03.2018 se spolkem Městské divadlo Rýmařov z.s. k části objektu č.p. 454, ul. Divadelní 13 v Rýmařově, spočívající v prodloužení doby výpůjčky o 24 měsíců.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317