Dnes je sobota 4.12.2021 3:02, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 33
konané v mimořádném termínu, dne 13.01.2020

1694/33/20
Rada města schválila program 33. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 13.01.2020.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1695/33/20
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 33. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 13.01.2020: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1696/33/20
Rada města schválila pořadí uchazečů na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP 5.3, vyhlášení listopad 2019“, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1697/33/20
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP 5.3, vyhlášení listopad 2019“, společnosti ECOLED veřejné osvětlení, s.r.o., IČO: 29146411, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, za nabídkovou cenu 2.252.925,62 Kč, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1698/33/20
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP 5.3, vyhlášení listopad 2019“, s vybraným dodavatelem společností ECOLED veřejné osvětlení, s.r.o., IČO: 29146411, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, a v případě neposkytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy tohoto uchazeče nebo odmítnutí podepsání smlouvy tímto uchazečem, i s třetím uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317