Dnes je sobota 4.12.2021 3:41, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 27
konané v mimořádném termínu, dne 25.10.2019

1446/27/19
Rada města schválila program 27. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 25.10.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1447/27/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 27. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 25.10.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1448/27/19
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1449/27/19
Rada města zrušila usnesení č. 1438/26/19 ze dne 14.10.2019 o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3“, společnosti VEOS Pospíšil s.r.o., IČO: 28328230, Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO: 28328230, za nabídkovou cenu 3.114.042,00 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1450/27/19
Rada města zrušila usnesení č. 1439/26/19 ze dne 14.10.2019 o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3“ s vybraným dodavatelem společností VEOS Pospíšil s.r.o., IČO: 28328230, Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1451/27/19
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019 způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3 – vyhlášení říjen 2019“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1452/27/19
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019 členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3 – vyhlášení říjen 2019“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317