Dnes je sobota 4.12.2021 3:07, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 25
konané v mimořádném termínu, dne 23.09.2019

1332/25/19
Rada města schválila program 25. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 23.09.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1333/25/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 25. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 23.09.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1334/25/19
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov“ se společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO: 15502520, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1335/25/19
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Regenerace bytového domu Tomáše Matějky 3, Rýmařov“ se společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO: 15502520, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1336/25/19
Rada města Rýmařov schválila podání žádosti o dotaci do operačního programu IROP, výzvy č. 93 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony, a souhlasí s technickým zhodnocením budov Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, 795 01 Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1337/25/19
Rada města schválila odpisový plán příspěvkové organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1338/25/19
Rada města schválila Základní umělecké škole Rýmařov, Čapkova 6, p.o. změnu účelového určení dotace ve výši 15 000,00 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1339/25/19
Rada města schválila Spolku pro mezinárodní partnerské vztahy města Rýmařova, z.s. změnu účelového určení části dotace ve výši 15 900,00 Kč a termínu předložení vyúčtování dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1340/25/19
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Rybka – stavby a služby s.r.o., IČO: 27820327, se sídlem Kravaře, Kostelní 733/2b, na stavbu nazvanou „Stavební úpravy stávajícího objektu MŠ Rýmařov, Revoluční 30“, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, DiS, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317