Dnes je sobota 4.12.2021 4:04, svátek slaví: Barbora

 USNESENÍ

ze schůze Rady města Rýmařova č. 23
konané v mimořádném termínu, dne 26.08.2019

1197/23/19
Rada města schválila program 23. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 26.08.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1198/23/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 23. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 26.08.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1199/23/19
Rada města zrušila usnesení č. 1195/22/19 ze dne 19.08.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1200/23/19
Rada města schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností STAS v.o.s., IČO: 15502520, se sídlem Rýmařov, Žižkova 21/260, na stavbu nazvanou „Rekonstrukce lávek přes Podolský potok v Rýmařově“, zahrnující vícepráce, méněpráce a odstranění chyby v počtech, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1201/23/19
Rada města schválila uzavření dohody o narovnání se společností Print & Office s.r.o., IČO 04581849, se sídlem Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2, k akci nazvané „Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání – dodávka zboží“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1202/23/19
Rada města schválila uzavření smlouvy o vypořádání závazků se společností BM asistent s.r.o., IČO 26796350, se sídlem Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc, na akci nazvanou „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1203/23/19
Rada města schválila uzavření smlouvy o vypořádání závazků se společností K-net Technical International Group, s.r.o., IČO 47916745, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, na akci nazvanou „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje – KONEKTIVITA“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1204/23/19
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby nazvané „Realizace biokoridoru Stránské“, z důvodu neobdržení dotace, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317