Dnes je sobota 4.12.2021 4:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 21
konané v mimořádném termínu, dne 07.08.2019

1071/21/19
Rada města schválila program 21. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 07.08.2019.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus1072/21/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 21. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 07.08.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus1073/21/19
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019, O zadávání veřejných zakázek způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus1074/21/19
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 04/2019, O zadávání veřejných zakázek členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „Rekonstrukce VO Rýmařov – Janovice – SFŽP podoblast 5.3“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  2   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317