Dnes je sobota 4.12.2021 3:38, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 20
konané v mimořádném termínu, dne 26.07.2019

1058/20/19
Rada města schválila program 20. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 26.07.2019.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1059/20/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 20. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 26.07.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1060/20/19
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce „Regenerace bytového domu U Rybníka 2, Rýmařov“ se společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO: 15502520, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1061/20/19
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou „Zajištění služby Seniortaxi“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1062/20/19
Rada města schválila členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky na služby nazvané „Zajištění služby Seniortaxi“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1063/20/19
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 2. čtvrtletí 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1064/20/19
Rada města schválila přijetí účelově určeného peněžního daru příspěvkovou organizací Středisko volného času Rýmařov, p. o. za 2. čtvrtletí 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1065/20/19
Rada města schválila přijetí účelově určeného nepeněžitého daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p. o. za 2. čtvrtletí 2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1066/20/19
Rada města schválila platový výměr ředitelky Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace s platností od 01.09.2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1067/20/19
Rada města schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností LAZAM uničovská stavební s.r.o., IČO: 64087883, se sídlem Uničov, Masarykovo náměstí 37, na stavbu nazvanou „Pěší komunikace v obci Ondřejov“, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1068/20/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na služby nazvané „Realizace biokoridoru Stránské“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1069/20/19
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na služby nazvané „Realizace biokoridoru Stránské“ společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o., IČO: 01919652, se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, za nabídkovou cenu 2.989.471,96 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková1070/20/19
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby nazvané „Realizace biokoridoru Stránské“ s vybraným dodavatelem STROMMY COMPANY, s.r.o., IČO: 01919652, se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schválila uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Mgr. Marcela Staňková 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317