Dnes je sobota 4.12.2021 2:33, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 18
konané v mimořádném termínu, dne 27.06.2019

1047/18/19
Rada města schválila program 18. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 27.06.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1048/18/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 18. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 27.06.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1049/18/19
Rada města schválila mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1050/18/19
Rada města schválila odpisový plán Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál na rok 2019 po změně v celkové roční výši 434.389,00 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1051/18/19
Rada města schválila podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), poskytnutí peněžitého plnění ******* za zastupování města na valné hromadě akciové společnosti VaK Bruntál a.s., dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ladislav Žilka
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1052/18/19
Rada města schválila záměr pronájmu části budovy č.p. 602, na ulici Bartákova č.o. 21, včetně zastavěného pozemků parc. č. 542, vše v Rýmařově, k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1053/18/19
Rada města schválila záměr změny nájemní smlouvy ze dne 28.02.2018 uzavřené se společností Bontevia s.r.o., se sídlem U stadionu 9, Bruntál na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu náměstí Míru č. 215/2 a 214/7, Rýmařov (kancelář č. 309); změna bude spočívat ve změně osoby nájemce.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---1054/18/19
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatelky společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. s účinností od 01.07.2019, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Mgr. Bronislav Koňařík
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317