Dnes je sobota 4.12.2021 3:25, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 16
konané v mimořádném termínu, dne 04.06.2019

890/16/19
Rada města schválila program 16. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 04.06.2019.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---891/16/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 16. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 04.06.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---892/16/19
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, na stavbu nazvanou „Zvyšování klíčových kompetencí žáků a doplnění bezbariérovosti budovy 1. máje“, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---893/16/19
Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, na stavbu nazvanou „Zvyšování klíčových kompetencí žáků a doplnění bezbariérovosti budovy Jelínkova“, zahrnující vícepráce a méněpráce, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---894/16/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nazvanou „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 1: Retenční nádrž Janušov“.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---895/16/19 a)
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 1: Retenční nádrž Janušov“ společnosti Rovina stavební a.s., IČO: 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, za nabídkovou cenu 1.275.830,- Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---895/16/19 b)
Rada města schválila, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 1: Retenční nádrž Janušov“, s vítězným dodavatelem společností Rovina stavební a.s., IČO: 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, a v případě neposkytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy tohoto uchazeče nebo odmítnutí podepsání smlouvy tímto uchazečem, i s třetím uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---896/16/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku nazvanou „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 2: Retenční nádrž Rýmařov“.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---897/16/19 a)
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky nazvané „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 2: Retenční nádrž Rýmařov“ společnosti Rovina stavební a.s., IČO: 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, za nabídkovou cenu 4.186.736,- Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---897/16/19 b)
Rada města schválila, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nazvanou „Vybudování rybníků v Rýmařově: dílčí část 2: Retenční nádrž Rýmařov“, s vítězným dodavatelem společností Rovina stavební a.s., IČO: 45193096, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, a v případě neposkytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy tohoto uchazeče nebo odmítnutí podepsání smlouvy tímto uchazečem, i s třetím uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317