Dnes je sobota 4.12.2021 3:32, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 9
konané v mimořádném termínu, dne 07.02.2019

408/9/19
Rada města schválila program 9. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 07.02.2019.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus409/9/19
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 9. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 07.02.2019: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus410/9/19
Rada města jmenovala paní Bc. Ivanu Sitorovou do funkce ředitele příspěvkové organizace BYTERM RÝMAŘOV na dobu určitou s účinností od 01.03.2019, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus411/9/19
Rada města schválila plat ředitelky příspěvkové organizace BYTERM RÝMAŘOV Bc. Ivaně Sitorové dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus412/9/19
Rada města schválila odvolání Ing. Soni Kováříkové a Mgr. Marcely Staňkové, DiS. z funkce člena školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus413/9/19
Rada města schválila jmenování Ing. Lenky Vavřičkové a Mgr. Jiřího Taufera, Ph.D. do funkce člena školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus414/9/19
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace bytových domů Opavská 22, U Rybníka 2, Tomáše Matějky 3, Rýmařov“ – dílčí část 1 „Regenerace bytového domu Opavská 22, Rýmařov“ společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO 15502520, za nabídkovou cenu 2.898.208,80 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus415/9/19
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace bytových domů Opavská 22, U Rybníka 2, Tomáše Matějky 3, Rýmařov“ – dílčí část 2 „Regenerace bytového domu U Rybníka 2, Rýmařov“ společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO 15502520, za nabídkovou cenu 1.999.894,64 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus416/9/19
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem Regenerace bytových domů Opavská 22, U Rybníka 2, Tomáše Matějky 3, Rýmařov“ – dílčí část 3 „Regenerace bytového domu Tomáše Matějky 3, Rýmařov“ společnosti STAS v.o.s., se sídlem Žižkova 21, Rýmařov, IČO 15502520, za nabídkovou cenu 1.965.798,95 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus417/9/19
Rada města schválila složení povodňové komise města Rýmařov, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus418/9/19
Rada města schválila složení povodňové komise obce s rozšířenou působností (ORP Rýmařov), dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus419/9/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávku nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – KONEKTIVITA“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus420/9/19
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – KONEKTIVITA“, společnosti K-net technical International Group s.r.o., IČO: 47916745 se sídlem 602 00 Brno, Antonínská 20, za nabídkovou cenu 1.257.951,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus421/9/19
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – KONEKTIVITA“, s vybraným dodavatelem společností K-net technical International Group s.r.o., IČO: 47916745 se sídlem 602 00 Brno, Antonínská 20. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus422/9/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodávku nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – vybavení PC učebny “, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus423/9/19
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – vybavení PC učebny “, společnosti C SYSTEM CZ a.s., IČO: 27675645, se sídlem 636 00 Brno, Otakara Ševčíka 56, za nabídkovou cenu 470.980,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus424/9/19
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy – vybavení PC učebny “, s vybraným dodavatelem společností C SYSTEM CZ a.s., IČO: 27675645, se sídlem 636 00 Brno, Otakara Ševčíka 56. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus425/9/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část A - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV“, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus426/9/19
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část A - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV“, společnosti WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, za nabídkovou cenu 1.685.000,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus427/9/19
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část A - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV“, s vybraným dodavatelem společností WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus428/9/19
Rada města schválila pořadí uchazečů dle hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část B – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV “, dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus429/9/19
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část B – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV“, společnosti WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10, za nabídkovou cenu 1.665.000,00 Kč bez DPH.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus430/9/19
Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. máje a ZŠ Jelínkova - část B – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP – ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV“, s vybraným dodavatelem společností WEISSTAW s.r.o., IČO: 05532914, se sídlem 779 00 Olomouc – Nová Ulice, Legionářská 1319/10. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne zadavateli součinnost vedoucí k uzavření smlouvy nebo odmítne-li smlouvu podepsat, schvaluje uzavření smlouvy s druhým uchazečem v pořadí, dle hodnocení nabídek.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317