Dnes je sobota 4.12.2021 2:39, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 5
konané v mimořádném termínu, dne 20.12.2018

273/5/18
Rada města schválila program 5. schůze rady města, konané v mimořádném termínu 20.12.2018.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus274/5/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 5. schůze rady města, konané v řádném termínu 20.12.2018: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus275/5/18
Rada města schválila pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Radniční č. 1011/5, Rýmařov Michalu Neherovi bytem náměstí Míru č. 1269/29A, IČO 75392097, na dobu neurčitou, za cenu 855,00 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 579,00 Kč/m2/rok za vedlejší prostory za účelem provozovální prodejny specializované na servis, prodej a půjčování lyží a jízdních kol vč. náhradních dílů a doplňků. Jako druhý v pořadí se umístila společnost DENIZ KEBAB, s.r.o. se sídlem Moravská Husová 11, Štěpánov, IČO 07439008, s cenou 800,00 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 500,00 Kč/m2/rok za vedlejší prostory za účelem provozování občerstvení kebab. V případě odstoupení uchazeče bude nájemní smlouva uzavřena s druhým v pořadí.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus276/5/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.01.2012 uzavřené s ****** na pronájem nebytových prostor v objektu, řešící přistoupení ****** k této smlouvě.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus277/5/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.09.2018 uzavřené s ****** na pronájem nebytových prostor č. 3 v objektu náměstí Míru č. 1269/29a, Rýmařov, řešící změnu osoby nájemce na firmu Papa John s.r.o., náměstí Míru č. 1269/29b, Rýmařov, IČ 07536569 a změnu účelu užívání na pizzerii.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus278/5/18
Rada města schválila pronájem prostor části objektu Sokolovská č. 435/29, Rýmařov Slezské diakonie se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, zastoupené Ing. Bronislavem Kostkou, IČ 65468562, za účelem poskytování registrované sociální služby Sociální asistence, aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pobočka Rýmařov a pro realizaci projektů na podporu trávení volného času rodiny z cílové skupiny, dobu neurčitou, za cenu dle Pravidel.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus279/5/18
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, ****** na dobu neurčitou, výše nájemného 31,97 Kč/m2, s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus280/5/18
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, ****** na dobu určitou tři měsíce, výše nájemného 36,59 Kč/m2, s podmínkou současného ukončení stávající nájemní smlouvy s ****** dohodou.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus281/5/18
Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Město Rýmařov – bezbariérovost ZŠ 1. Máje a ZŠ Jelínkova, dílčí část A – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ 1. MÁJE 1181/32, RÝMAŘOV, dílčí část B – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP - ZŠ JELÍNKOVA 488/1, RÝMAŘOV“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus282/5/18
Rada města zrušila usnesení č. 5308/107/18, zahrnující schválení způsobu výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nazvanou „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje - bezbariérovost“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus283/5/18
Rada města zrušila usnesení č. 5311/107/18, zahrnující schválení členů komisí pro hodnocení a posouzení nabídek veřejných zakázek k projektu nazvaného „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus284/5/18
Rada města schválila způsob zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje“, ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus285/5/18
Rada města schválila členy komisí pro hodnocení a posouzení nabídek veřejných zakázek k projektu nazvaného „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova 1 a 1. máje“, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus286/5/18
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Městské muzeum Rýmařov, p. o. za 4. čtvrtletí 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus287/5/18
Rada města schválila přijetí nepeněžitých darů příspěvkovou organizací Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál za 4. čtvrtletí 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317