Dnes je sobota 4.12.2021 3:53, svátek slaví: Barbora

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 1
konané v řádném termínu, dne 12.11.2018

1/1/18
Rada města schválila program 1. schůze rady města, konané v řádném termínu 12.11.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---2/1/18
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení ze 1. schůze rady města, konané v řádném termínu 12.11.2018: Ing. Luděk Šimko a Ing. Lenka Vavřičková.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---3/1/18
Rada města schválila Jednací řád Rady města Rýmařov pro volební období 2018 - 2022 s účinností od 12.11.2018, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4/1/18 a)
Rada města zřídila pro volební období 2018 – 2022 tyto své pracovní orgány města: - komise hospodářská - komise životního prostředí a regionálního rozvoje - komise pro výchovu, vzdělávání a sport - komise vnitřních věcí - komise sociálních věcí a zdravotnictví - komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů - komise bytová - komise pro občanské záležitosti (KPOZ) - komise dopravy a silničního hospodářství

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4/1/18 b)
Rada města jmenovala pro volební období 2018 – 2022 předsedy těchto komisí: - komise hospodářská - Ing. Tomáš Köhler - komise životního prostředí a regionálního rozvoje - MUDr. Bohumil Servus - komise pro výchovu, vzdělávání a sport - Mgr. Vlastimil Baran - komise vnitřních věcí - Mgr. Václav Orlík - komise sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Marcela Staňková - komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů - Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. - komise bytová - Mgr. Bronislav Koňařík - komise pro občanské záležitosti (KPOZ) - Mgr. Marcela Staňková - komise dopravy a silničního hospodářství - Ladislav Žilka

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---4/1/18 c)
Rada města jmenovala členy komisí rady města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2018,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 6.568,61 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů,podle předloženého návrhu,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 6.568,61 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18 d)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2019, po zapracování připomínek vzešlých ze schůze rady města.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---5/1/18 e)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019-2022.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---6/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit postup projednávání základních dokumentů města dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---7/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města stanovit, v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, místostarostovi úkoly starosty pro volební období 2018 - 2022, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---8/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení zastupitelstva města č. 27/2/14 b) ze dne 27.11.2014 a č. 259/7/15 ze dne 24.09.2015.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---9/1/18
Rada města pověřila, v souladu s § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijímáním souhlasného prohlášení snoubenců o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: Mgr. Bronislav Koňařík – člen zastupitelstva města Mgr. Václav Orlík – člen zastupitelstva města

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---10/1/18
Rada města zrušila platnost usnesení RM č. 7/1/14 ze dne 12.11.2014.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---11/1/18
Rada města stanovila, dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), právo užívat závěsný odznak k významným příležitostem a občanským obřadům členům zastupitelstva – Ing. Lence Vavřičkové, Mgr. Bronislavu Koňaříkovi, Mgr. Václavu Orlíkovi a Mgr. Marcele Staňkové, a to ve stejném rozsahu jako má starosta dle § 108 odst. 1 zákona.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---12/1/18 a)
Rada města Rýmařov rozhodla jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o odvolání Ladislava Žilky z funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni 13.11.2018,

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ladislav Žilka
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---12/1/18 b)
Rada města Rýmařov rozhodla jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o odvolání Ing. Luďka Šimko z funkce jednatele s účinností ke dni 13.11.2018,

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Luděk Šimko
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---12/1/18 c)
Rada města Rýmařov rozhodla jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o jmenování Pavla Ujfalušiho do funkce jednatele na dobu určitou, a to s účinností od 13.11.2018 do doby jmenování nového jednatele společnosti vzešlého z výběrového řízení,

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---12/1/18 d)
Rada města Rýmařov rozhodla jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. o schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a jednatelem Pavlem Ujfalušim, s účinností od 13.11.2018.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---13/1/18
Rada města Rýmařov pověřila starostu Ing. Luďka Šimko k veškerému právnímu jednání nutnému k provedení příslušných změn v obchodním rejstříku.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---14/1/18
Rada města schválila uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 13, ve kterém je schválen podnájem vítězi soutěže na investora a provozovatele KGJ.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Tomáš Köhler
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---15/1/18
Rada města Rýmařov rozhodla jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o. o odvolání Ladislava Žilky z funkce předsedy dozorčí rady s účinností ke dni 13.11.2018.

Hlasování pro:  5    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: Ladislav Žilka
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus16/1/18
Rada města Rýmařov pověřila starostu Ing. Luďka Šimko k veškerému právnímu jednání nutnému k provedení příslušných změn v obchodním rejstříku.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: MUDr. Bohumil Servus17/1/18
Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa jednatele organizace Městské služby Rýmařov, s.r.o., se sídlem Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, IČO 60320613, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---18/1/18
Rada města schválila složení výběrové komise na obsazení místa organizace Městské služby Rýmařov, s.r.o., se sídlem Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, IČO 60320613, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---19/1/18
Rada města Rýmařov vzala na vědomí udělení pracovního volna organizací BYTERM RÝMAŘOV, p. o. ředitelce Ing. Lence Vavřičkové v nezbytně nutném rozsahu k výkonu funkce uvolněného zastupitele.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  1    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: Ing. Lenka Vavřičková
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---20/1/18
Rada města Rýmařov vzala na vědomí, že po dobu udělení pracovního volna Ing. Lence Vavřičkové bude v souladu s organizační směrnicí příspěvkové organizace BYTERM RÝMAŘOV, p. o. ředitelku zastupovat Petra Vepřeková, DiS, a to do doby uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou se zastupujícím ředitelem organizace vzešlým z výběrového řízení.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---21/1/18
Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa zastupujícího ředitele organizace BYTERM RÝMAŘOV, p. o. po dobu výkonu funkce uvolněného zastupitele stávající ředitelky organizace Ing. Lenky Vavřičkové, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---22/1/18
Rada města schválila složení výběrové komise na obsazení místa zastupujícího ředitele organizace BYTERM RÝMAŘOV, p. o. se sídlem Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, IČO 45234671, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---23/1/18
Rada města schválila plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do konce roku 2018 dle předloženého materiálu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---24/1/18
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění podnikatelů č. 900000029836 s DIRECT pojišťovnou, a.s., řešící rozšíření pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou subjektu (např. obchodní společnosti, příspěvkové organizaci, družstva), ve kterém má město nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast, dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---25/1/18
Rada města schválila změnu účelu užití neinvestičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o. na realizaci projektu „Rozvoj služeb a podpora mobility na Rýmařovsku“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---26/1/18
Rada města schválila změnu účelu užití neinvestičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov, p. o. na realizaci projektu „Básně Marie Kodovské“ dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---27/1/18
Rada města schválila příspěvkové organizaci Městské muzeum Rýmařov změnu závazného ukazatele na mzdové náklady dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---28/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit profinancování projektu Městského muzea Rýmařov, p. o. „Rýmařov a Prudnik – města tkalců. Společné dědictví“ v celkové výši 899 805,75 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---29/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit profinancování projektu Městského muzea Rýmařov, p. o. „Universum“ v celkové výši 688 436,25 Kč.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---30/1/18
Rada města vzala na vědomí složení komise k projednávání přestupků.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---31/1/18
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dar ve výši 50 000,00 Kč katedře architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě dle předloženého návrhu.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: ---32/1/18
Rada města delegovala starostu města Ing. Luďka Šimko do poradního sboru Úřadu práce - kontaktní pracoviště Bruntál.

Hlasování pro:  7    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  0   
Pro: Ing. Lenka Vavřičková, Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Ladislav Žilka, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: --- 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317