Dnes je sobota 27.11.2021 13:24, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 25
konaného v mimořádném termínu, dne 15.3.2004

915/25/04

Rada města souhlasí s nabytím pozemku parc.č. 2093 - ostatní komunikace, o výměře 250 m2, v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov od současného vlastníka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro účely zastavení veřejně prospěšnou stavbou, a to investiční akcí "Umělá ledová plocha Rýmařov". Podmínkou tohoto souhlasu je, že město nejprve požádá vlastníka o bezúplatný převod dotčeného pozemku a v případě, že vlastník neumožní bezúplatný převod požádá město o úplatný převod předmětného pozemku.


...............................................

Ing. Petr Klouda
starosta


Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317