Dnes je sobota 27.11.2021 13:40, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 29
konaného v řádném termínu, dne 31.5.2004

1044/29/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 28/2004.

1045/29/04

Rada města bere na vědomí zprávu o stavu zajištění civilní ochrany obyvatelstva.

1046/29/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Marxova č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.05.2005.

1047/29/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v Jamarticích č. 116 se na dobu učitou do 31.05.2005.

1048/29/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Jamarticích č. 115.

1049/29/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Fučíka č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.05.2005.

1050/29/04 a)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Jungmanova č.4 v Rýmařově nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 31.08.2004,

1050/29/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+0 na ulici U Rybníka č. 2 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 31.08.2004,

1050/29/04 c)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č.3 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 31.08.2004,

1050/29/04 d)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 v DPS na tř. Hrdinů č.20 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 31.08.2004,

1050/29/04 e)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 v DPS na tř.Hrdinů č. 20 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 10.07.2004,

1050/29/04 f)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti dvou místností a soc.zařízení na ulici Bartákova č.24 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2004 do 31.08.2004.

1051/29/04 a)

Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 11 v půdní vestavbě na ulici Sokolovská č.42 v Rýmařově,

1051/29/04 b)

Rada města schvaluje převedení nájmu bytu č.11 v půdní vestavbě na ulici Sokolovská č. 42 v Rýmařově. Nová nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako s původním nájemníkem.

1052/29/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s pravidly pro hospodaření s byty v majetku města vyplacení odstupného ve výši 71.700,--Kč za uvolnění bytu č. 5 na ulici Revoluční 15/70 v Rýmařově.

1053/29/04

Rada města schvaluje vyřazení některých žádostí dle materiálu, z pořadníku pro přidělení bytu na rok 2004.

1054/29/04

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č.4. na ulici Dukelská č.2 v Rýmařově na dobu určitou do 30.04.2005 s platností od 01.05.2004.

1055/29/04

Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na funkci vedoucího odboru školství a kultury Městského úřadu Rýmařov dle předloženého návrhu.

1056/29/04

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na vývěsní skříňku na Radniční ulici k 1.6.2004 těmto organizacím:- Soukromá střední odborná škola PRIMA-Studentské informační centrum- TJ Jiskra Rýmařov-fotbalový oddíl- Sdružení BFAA Oldies Rýmařov- Amatérský divadelní soubor MAHEN Rýmařov- TJ Jiskra Rýmařov-sport pro všechny- TJ Jiskra Rýmařov-oddíl lyžování- TJ Jiskra Rýmařov-oddíl kuželek.

1057/29/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení nového Územního plánu města Rýmařov (v digitální podobě ), v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 a § 26 odst. 2 a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1058/29/04

Rada města bere na vědomí zprávu o soudním sporu ve věci NEW STYLE, s.r.o., proti Městské služby Rýmařov, s.r.o., o 1.459.775,40 Kč s příslušenstvím.

1059/29/04

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 203 k.ú. Janovice u Rýmařova ve vlastnictví žadatelů ve prospěch Města Rýmařov, které spočívá v právu umístění kanalizačního zařízení a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejich provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním na dobu časově neomezenou. Smlouvu o zřízení věcného břemene, včetně požadované jednorázové úhrady ve výši 6.000,- Kč a veškeré náklady spojené s vkladem věcného práva do katastru nemovitostí uhradí v plné výši Město Rýmařov.

1060/29/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy na opravu vodovodu na ulici Opavská v Janovicích.

1061/29/04

Rada města souhlasí se zhotovením projektu na rekonstrukci náměstí Míru v Rýmařově.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317