Dnes je sobota 27.11.2021 13:59, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 14.6.2004

1062/30/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 29/2004.

1063/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu školství ve městě za období červenec 2003 až květen 2004,

1063/30/04 b)

Rada města ukládá odboru školství a kultury prošetřit způsob vedení účetnictví ZŠ a MŠ a zajistit jejich společné vedení.

1064/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 269 a parc.č. 280 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

1065/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 467 v k.ú. Rýmařov.

1066/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 296 a parc.č. 297 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

1067/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 99 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

1068/30/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 973 v k.ú. Rýmařov ze dne 29.06.1992 s původním nájemníkem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemníkem

1068/30/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku pronájmu části pozemku parc.č. 973 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemníka

1069/30/04 a)

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 129 v k.ú. Edrovice ze dne 06.05.2002 s původním nájemníkem dohodou ke dni uzavření nové smlouvy o pronájmu s novým nájemníkem,

1069/30/04 b)

Rada města schvaluje záměr přechodu práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

1070/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1173 v k.ú. Rýmařov.

1071/30/04

Rada města souhlasí, aby části pozemků parc.č. 186, 187 a 183 v k.ú. Rýmařov, které má ve výpůjčce 1. Základní škola, 1.máje 32, Rýmařov, byly touto školou podnajaty za účelem chovu dravců a sokolnického výcviku.

1072/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu dvou garáží na Růžové ulici v Janovicích na pozemku parc.č. 237 a 243 v k.ú. Janušov.

1073/30/04

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc. č. 216 a parc. č. 1083/6 v k.ú. Stránské za účelem obnovení a udržování vodní plochy a okolního pozemku s podmínkou umožnění přístupu k ostatním nemovitostem, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1074/30/04

Rada města schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 191, 184/1, 185/1, 187 a 183 vše v k.ú. Rýmařov za účelem zřízení zahrady, v rozsahu stávajícího oplocení, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1075/30/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 280 v k.ú. Edrovice za účelem zřízení zahrady ke stavbě rodinného domu, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1076/30/04

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1083/24, pozemku parc. č. 183 a 184 v k.ú. Stránské za účelem přístupu k vlastní nemovitosti a údržbě pozemků s podmínkou umožnění přístupu k ostatním nemovitostem, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1077/30/04

Rada města schvaluje změnu nájemce pozemku parc.č. 48 v k.ú. Janušov ze stávajícího nájemce na nového nájemce za účelem využití na zahradu s podmínkou řádného udržování pozemku a úpravy stávajícího oplocení pro přístup k rozvaděči VO, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1078/30/04

Rada města schvaluje přechod práva pronájmu pozemku pod stavbou garáže na p.č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov ze stávajícího nájemce na nového nájemce, na dobu neurčitou, za cenu dle pravidel.

1079/30/04

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na třídě Hrdinů 6 v Rýmařově.

1080/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod vyřazeného nábytku z majetku Města Rýmařov místní skupině ČČK Rýmařov dle předloženého požadavku.

1081/30/04

Rada města schvaluje výpůjčku objektu Stránské č.p. 35, včetně stavebního pozemku parc. č. 81 a přilehlého pozemku parc. č. 45 k.ú. Stránské, společnosti Sovinecko, o.p.s., zastoupené Petrem Schäferem, na dobu určitou do 31.12.2009, s možností výpovědi 3 měsíce, bez i s uvedením důvodu, s podmínkou, že bude společnost provádět veškerou správu objektu, včetně jakékoliv údržby a oprav, a do 2 let od podpisu smlouvy o výpůjčce provede na vlastní náklady rekonstrukci objektu v minimální výši 300.000,- Kč a umožní osadnímu výboru realizovat zde na požádání a bezplatně svá jednotlivá zasedání.

1082/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 112/1 a parc. č. 868 v k.ú. Edrovice.

1083/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu,

1083/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků parc.č. 1510/2 za část pozemku 1509/1, vše v k.ú. Rýmařov.

1084/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 130 a části parc.č. 196/1 v k.ú. Stránské.

1085/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské.

1086/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemků parc.č. 1083/1 a parc. č. 245/2 v k.ú. Stránské.

1087/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku částí parc.č. 4/3 a parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské.

1088/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2109/1 v k.ú. Rýmařov.

1089/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov.

1090/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2 v k.ú. Jamartice.

1091/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov.

1092/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu číslo popisné 28, na ulici Husova 11, včetně pozemku parc. č. 63 v k.ú. Rýmařov.

1093/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu číslo popisné 786, na pozemku parc. č. 2075, na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově.

1094/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 923 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1095/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 996 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1096/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2594/2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1097/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 2594/9 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1098/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. 2640 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1099/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 2723 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1100/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3467 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1101/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou zachování volného průjezdu přes pozemek parc.č. 124 v k.ú. Janušov z ulice Bednářská.

1102/30/04

Rada města doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 676 a parc. č. 677 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1103/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku par.č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1104/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 179/1, parc.č. 197/1 a parc.č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1105/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 179/1/ v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1106/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1107/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 103 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle pozemkové mapy + náklady spojené s převodem.

1108/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 104 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1109/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 228 a parc.č. 230 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1110/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků parc.č. 1016, 1017 a 1018 v k.ú. Rýmařov. Náklady na převod uhradí žadatelka.

1111/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 2014/1 v k.ú. Rýmařov. Náklady na převod uhradí žadatelé.

1112/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. 3088 a části parc.č. 3089 v k.ú. Rýmařov ,

1112/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 3089 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady s převodem nemovitostí.

1113/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3252 v k.ú. Rýmařov Radovanu a Evě Králíkovým, bytem Rýmařov, Revoluční 28 za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1114/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 532 a části pozemku parc.č. 534 v k.ú. Rýmařov,

1114/30/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 534 v k.ú. Rýmařov.

1115/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usn. č. 369/19/00 z 14.12.2000,

1115/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemků parc.č. 155 a 159 v k.ú. Jamartice , po zaměření a dle dispozic odboru ŽpaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1116/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usn. č. 370/19/00 z 14.12.2000,

1116/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 116 a parc.č. 117 v k.ú. Jamartice, po zaměření a dle dispozic odboru ŽpaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1117/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usn. č. 213/13/00 z 17.2.2000,

1117/30/04 b)

Rada města doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 154/2 v k.ú. Jamartice po zaměření a dle dispozic odboru ŽPaV za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

1118/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu se schválenými pravidly prodej obytného domu č.p. 782, na ulici Opavská 45 v Rýmařově, včetně části pozemku parc.č. 1328 pod obytným domem v k.ú.Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům.

1119/30/04

Rada města bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor kanceláře č.15 na ulici Palackého 11 v Rýmařově danou Jiřím Turkem, fa ETAS. Nájem nebytových prostor zaniká dnem 31.08.2004.

1120/30/04

Rada města schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor Husova 5, Rýmařov současnému nájemci v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.

1121/30/04

Rada města schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor ve Stránském č. 48 současnému nájemci v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.

1122/30/04

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 87, parc.č. 88 a parc.č. 104 v k.ú. Jamartice s Českou republikou – Ministerstvem vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, zastoupené Ing.Petrem Bendou, ředitelem odboru správy majetku MV, dle návrhu žadatele.

1123/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit odkoupení 1/4 podílu na pozemcích parc. č. 1033/1, 1034/4, 1034/5, 1036/5 a pozemku parc. č. 1036/6 v k.ú. Rýmařov

1124/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s nabídkou správce konkursní podstaty společnosti ROFE spol. s r.o. „v likvidaci“, se sídlem Karlovice 77 na odprodej pozemků v k.ú. Rýmařov dle předloženého seznamu, situovaných vedle čerpací stanice na ulici Opavská v Rýmařově a určených k výstavbě patrových garáží.

1125/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nepotřebné výpočetní techniky dle předloženého seznamu z majetku Města Rýmařov na školská zařízení v Rýmařově s podmínkou, že přednost budou mít příspěvkové organizace města.

1126/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení garáže, včetně pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle znaleckého posudku.

1127/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod staveb technické vybavenosti ČOV v Rýmařově na pozemcích parc. č. 1861 a 1908 v k.ú. Rýmařov od MILNEA, s.p. v likvidaci, Blanická 1, Olomouc.

1128/30/04

Rada města ukládá starostovi a místostarostovi jednat se sdružením MBSK o možnosti zajištění přístupu do nebytových prostor Husova 5 v Rýmařově a konktrétních podmínkách, přičemž upřednostňuje výkup části dotčeného pozemku parc. č. 72 k.ú. Rýmařov.

1129/30/04 a)

Rada města schvaluje ukončení nájmu dohodou ke dni 31.7.2004 u nebytových prostor v objektu nám. Míru 6 v Rýmařově,

1129/30/04 b)

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v objektu nám. Míru 6 v Rýmařově.

1130/30/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, nám.Míru 23 a bytem Rýmařov, Radniční 6. Nájemní smlouva s oběma účastníky výměny bude uzavřena na dobu určitou do 31.07.2005.

1131/30/04

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, I.kategorie o velikosti 2+1 v Jamarticích č.102 jako náhradní byt, kteří mají vyklidit byt na základě rozhodnutí soudu s podmínkou, že uzavřou nájemní smlouvu nejpozději do 31.07.2004. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

1132/30/04 a)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 2+0 v půdní vestavbě Bartákova č.33 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005,

1132/30/04 b)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě Bartákova č.35 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005,

1132/30/04 c)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1 v půdní vestavbě Bartákova 35 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005,

1132/30/04 d)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12 o velikosti 2+0 v půdní vestavbě Bartákova č.35 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005,

1132/30/04 e)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+0 na ulici U Rybníka č.2 v Rýmařově, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005.

1133/30/04 a)

Rada města souhlasí s vyjmutím bytu č. 2 o velikosti 2+1 na Divadelní ulici č. 6 v Rýmařově z kategorie bytů přidělovaných na základě vydraženého práva k nájmu bytu,

1133/30/04 b)

Rada města ruší platnost usnesení č. 1050/29/04 f) ze dne 31.05.2004,

1133/30/04 c)

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 na ulici Divadelní č.6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.06.2005.

1134/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na nám.Svobody č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1135/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Hornoměstská č. 11 v Rýmařově na dobu určitou do 31.08.2004.

1136/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1137/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1138/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1139/30/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

1140/30/04

Rada města schvaluje zařazení žádosti žadatele do pořadníku pro přidělení bytu na rok 2004.

1141/30/04

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.10.2004 s platností od 01.03.2004 s podmínkou, že bude měsíční nájemné po celou dobu řádně hrazeno a že do skončení nájmu bude uhrazeno dlužné nájemné.

1142/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s pravidly pro hospodaření s byty vyplacení odstupného ve výši 62.150,--Kč za uvolnění bytu č. 2 na ulici Bartákova č.20 v Rýmařově.

1143/30/04

Rada města schvaluje poskytnutí náhradního ubytování v bytě č. 10 na ulici Bartákova č.24 v Rýmařově na dobu určitou do 30.09.2004.

1144/30/04

Rada města ukládá bytové komisi projednat změnu pravidel pro hospodaření s byty v majetku města ve smyslu omezení výplaty odstupného nájemníkům s dobou nájmu na dobu určitou, maximálně do výše odpovídající zbývající době nájmu.

1145/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu a dalších poskytovatelů v období od počátku roku 2004 do 5/2004 v celkové částce + 2 534,8 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 2 534,8 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

1145/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2004, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 5 000 tis. Kč podle předloženého návrhu,

1145/30/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2004, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 5 000 tis. Kč podle předloženého návrhu.

1146/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit úpravu rozpočtu na rekonstrukci střechy Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11 navýšením o 668 tis. Kč pro rok 2004,

1146/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit úpravu rozpočtu přidělením částky 643 tis. Kč na výdaje ve školství na úpravu sociálního zařízení Zvláštní školy Rýmařov, Školní nám. 1.

1147/30/04 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 116/4/03,

1147/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 1.5.2004 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

1148/30/04 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 654/19/03 b),

1148/30/04 b)

Rada města schvaluje s účinností od 1.5.2004 způsob poskytování a výši peněžitých darů občanům za činnost v komisích, výborech a zvláštních orgánech podle předloženého návrhu.

1149/30/04

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.

1150/30/04

Rada města bere na vědomí zprávu o čerpání mzdových prostředků z kapitoly vnitřní správa.

1151/30/04

Rada města schvaluje vyplacení mimořádné odměny za 1. pololetí 2004 Lence Žmolíkové, ředitelce Městské knihovny Rýmařov a Bc. Leoně Pleské, ředitelce Městského muzea Rýmařov dle předloženého návrhu.

1152/30/04

Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn za 1. pololetí 2004 ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska volného času Rýmařov dle předloženého návrhu.

1153/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zadání pro zpracování změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 odst. 2 a § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1154/30/04

Rada města bere na vědomí aktualizaci Kalendáře celoměstských akcí na II. pololetí roku 2004.

1155/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odměnu ve výši 10.000,- Kč za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2003.

1156/30/04

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě s Moravskoslezským krajem na samoobslužnou počítačovou jednotku (informační kiosek).

1157/30/04

Rada města bere na vědomí podanou žádost o náhradu škody a doporučuje soudní řešení sporu.

1158/30/04

Rada města bere na vědomí finanční analýzu projektu formou CBA na rekonstrukci ledové plochy zimního stadiónu v Rýmařově.

1159/30/04

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výroční zprávu Nemocnice s.r.o. Rýmařov za rok 2003.

1160/30/04 a)

Rada města bere na vědomí zprávu o vývoji situace ve VaKu, a.s., a BRVOSu, s.r.o.,

1160/30/04 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o skončení Smlouvy o sdružení ze dne 31.5.2004, která upravuje společný postup obcí – vlastníků akcií společnosti VaK Bruntál, a.s.,

1160/30/04 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit neuplatnění předkupního práva města Rýmařov jako společníka obchodní společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., k obchodnímu podílu společnosti.

1161/30/04

Rada města bere na vědomí informaci o demolici a výstavbě objektu tř. Hrdinů 56.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317