Dnes je sobota 27.11.2021 13:33, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 31
konaného v řádném termínu, dne 12.7.2004

1162/31/04

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 30/2004.

1163/31/04

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2003.

1164/31/04

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění směrnice č. 4/96 o přijímání, projednávání a vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a peticí za období od 1.7.2003 - 30.6.2004.

1165/31/04

Rada města schvaluje výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Hornoměstská č. 57 a bytem Rýmařov, Příkopy č. 6.

1166/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Ondřejově č. 92 na dobu určitou do 31.12.2004.

1167/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 na třídě Hrdinů 1 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1168/31/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1169/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Větrná č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2004.

1170/31/04

Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Pivovarská 12 v Rýmařově na dobu určitou do 30.06.2005.

1171/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Čapkova č.8 v Rýmařově s Gymnáziem Rýmařov na dobu určitou do 30.06.2005.

1172/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Radniční č. 6 v Rýmařově se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1 na dobu určitou do 31.07.2005.

1173/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Radniční č. 2 v Rýmařově se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1 na dobu určitou do 31.07.2005.

1174/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Radniční č.7 v Rýmařově se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1 na dobu určitou do 31.07.2005.

1175/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Hornoměstská č. 47 v Rýmařově se SOU a OU, Julia Sedláka 16, Rýmařov na dobu určitou do 31.07.2005.

1176/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2005.

1177/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Revoluční č. 15 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2006.

1178/31/04

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Větrná č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2006.

1179/31/04 a)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Julia Sedláka č. 26 v Rýmařově na dobu určitou do 31.07.2005,

1179/31/04 b)

Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 90% z celkové částky 3.522,--Kč.

1180/31/04

Rada města bere na vědomí přidělení bytu č.12 v půdní vestavbě na ulici Bartákova č.37 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2005.

1181/31/04

Rada města neschvaluje přidělení bytu č. 11 v půdní vestavbě na ulici Bartákova 33 v Rýmařově.

1182/31/04

Rada města bere na vědomí požadavek Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 o přidělení bytu 1+1 a doporučuje doplnit pořadník pro přidělení bytu na rok 2004.

1183/31/04

Rada města schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z celkové částky 6.372,-- Kč.

1184/31/04

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení exekuce a o další činnosti s JUDr. Tomášem Vránou, soudním exekutorem, se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov.

1185/31/04

Rada města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč pro SRPŠ Gymnázia Rýmařov na dofinancování rekonstrukce chaty Evženka.

1186/31/04

Rada města bere na vědomí postup prodeje pivovaru Excelent.

1187/31/04

Rada města schvaluje výběr Hanácké realitní kanceláře, s.r.o., pro nabídku k přímému prodeji pivovaru Excelent, tj. objekt (občanská vybavenost) č.p. 14 na pozemku parc.č. 171 a pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 171, o výměře 940 m2, k.ú. Rýmařov a doporučuje stanovit minimální nabídkovou cenu ve výši 9 mil. Kč.

1188/31/04

Rada města schvaluje výpověď nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Rýmařov a Městskými službami Rýmařov, s.r.o., na pronájem pivovaru Excelent, tj. objekt (občanská vybavenost) č.p. 14 na pozemku parc.č. 171 a pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) parc.č. 171, o výměře 940 m2, k.ú. Rýmařov, ke dni 31.7.2004.

1189/31/04 a)

Rada města odvolává ke dni 31.8.2004 Bc. Leonu Pleskou z funkce ředitelky Městského muzea Rýmařov,

1189/31/04 b)

Rada města jmenuje Bc. Leonu Pleskou do funkce vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Rýmařov s účinností od 1.9.2004.

1190/31/04

Rada města ukládá starostovi vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum Rýmařov.

1191/31/04

Rada města bere na vědomí informace o podmínkách výběrového řízení na funkci ředitele Městského muzea Rýmařov a schvaluje složení komise pro výběrové řízení dle předloženého návrhu.

1192/31/04

Rada města neschvaluje navýšení rozpočtu SVČ Rýmařov na zřízení pracovního místa pro redakci RH.

1193/31/04

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč na zakoupení reprezentačních darů pro rýmařovskou delegaci k návštěvě Holandska - projekt "World of Friends".

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317