Dnes je sobota 27.11.2021 14:17, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 41
konaného v mimořádném termínu, dne 31.3.2005

 

1797/41/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Města Rýmařov, jako akcionáře obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., na svolání mimořádné valné hromady obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., IČ:47675861, ve smyslu ustanovení § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k projednání záležitostí dle předloženého návrhu.

1798/41/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu zasláním žádosti Města Rýmařov na představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., o svolání mimořádné valné hromady.

1799/41/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostu města Ing. Petra Kloudu podáním žaloby na příslušný soud ve smyslu ustanovení § 181 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost na její svolání či pokud výslovně představenstvo obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., odmítne svolat valnou hromadu i před uplynutím této 40 denní lhůty.

 

...................................................
ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317