Dnes je sobota 27.11.2021 12:55, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 47
konaného v řádném termínu, dne 12.9.2005

 

2163/47/05
Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 46/2005.

2164/47/05
Rada města bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za 1. pololetí 2005

2165/47/05
Rada města ukládá jednateli MěS Rýmařov, s.r.o. zpracovat analýzu svozu separace, manipulace a uložení komunálních odpadů, s cílem stanovit systém nakládání s odpady po ukončení provozu skládky TKO v Malé Štáhli.

2166/47/05
Rada města ukládá jednateli MěS Rýmařov, s.r.o. provést výběrové řízení na skládkování komunálního odpadu po ukončení provozu skládky TKO v Malé Štáhli.

2167/47/05
Rada města ukládá jednateli MěS Rýmařov, s.r.o., navrhnout ve spolupráci s obdorem ŽPaRR změnu vyhlášky na zimní údržbu komunikací s cílem optimalizovat systém údržby a předcházet kalamitním situacím.

2168/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města sloučení obou pečovatelských služeb pod Diakonii ČCE v Rýmařově.

2169/47/05
Rada města schvaluje Pravidla pro spoluúčast nájemníků na opravách domu formou dohody o smluvním nájemném dle předloženého návrhu.

2170/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým fondem Města Rýmařova, týkající se záměrů a zastavených nemovitostí.

2171/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 513/32/98a) ze dne 24.9.1998,

2171/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 62/6/99 ze dne 22.4.1999,

2171/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 192/12/99 ze dne 2.12.1999,

2171/47/05 d)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 451/13/04 ze dne 24.6.2004.

2172/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 418 na adrese 8. května 36 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 1942 v k.ú. Rýmařov, po oddělení azylového domu,

2172/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 889 na adrese Bartákova 20 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 819/1 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 772 na adrese Bartákova 22 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 819/2 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 d)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 35 na adrese Horní 4 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 719 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 e)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 413 na ulici Hornoměstská 10 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 422 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 f)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 700 na adrese Hornoměstská 11 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 388 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 g)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 115 na adrese Jamartice 115 v Rýmařově, část Jamartice, včetně pozemku parc. č. 310 v k.ú. Jamartice,

2172/47/05 h)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 116 na adrese Jamartice 116 v Rýmařově, část Jamartice, včetně pozemku parc. č. 311 v k.ú. Jamartice,

2172/47/05 i)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 131 na adrese Máchova 7 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 1563 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 j)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 935 na adrese Pivovarská 2 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 216 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 k)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 936 na adrese Pivovarská 4 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 214 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 l)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 940 na adrese Pivovarská 12 v Rýmařově, včetně pozemku parc.č. 215 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 m)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 1157 na adrese Příkopy 6 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 3519 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 n)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 1156 na adrese Příkopy 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 3509 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 o)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 1155 na adrese Příkopy 11 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 3510 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 p)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 1154 na adrese Příkopy 13 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 3511 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 q)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 1153 na adrese Příkopy 15 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 3512 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 r)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 56 na adrese Revoluční 8 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 1991 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 s)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 438 na adrese Sokolovská 24 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 596 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 t)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 914 na adrese Větrná 2 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 274 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 u)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 913 na adrese Větrná 4 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 273 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 v)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 912 na adrese Větrná 6 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 272 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 w)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 876 na adrese Větrná 9 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 252 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 x)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 877 na adrese Větrná 11 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 252 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 y)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 917 na adrese Větrná 13 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 258 v k.ú. Rýmařov,

2172/47/05 z)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 916 na adrese Větrná 15 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 259 v k.ú. Rýmařov.

2173/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 915 na adrese Větrná 17 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 260 v k.ú. Rýmařov,

2173/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 908 na adrese Větrná 19 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 262 v k.ú. Rýmařov,

2173/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 907 na adrese Větrná 21 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 263 v k.ú. Rýmařov,

2173/47/05 d)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 906 na adrese Větrná 23 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 264 v k.ú. Rýmařov,

2173/47/05 e)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č. p. 349 na adrese Žižkova 1 v Rýmařově, včetně pozemku parc. č. 1992 v k.ú. Rýmařov.

2174/47/05 a)
Rada města schvaluje změnu Pravidel pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku města Rýmařova dle předloženého návrhu s platností od 1.10.2005,

2174/47/05 b)
Rada města schvaluje stanovení vyvolávací částky smluvního nájemného na 22,85 Kč za m2 u bytu I. kategorie s platností od 1.10.2005.

2175/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o hospodaření města k 31.8.2005 a výhled hospodaření k 31.12.2005 dle přiloženého materiálu.

2176/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města akceptovat a schválit jako rozpočtová opatření roku 2005 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu v období od 6/2005 do 8/2005 v celkové částce +244,2 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 244,2 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

2176/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2005 o částku + 3 926,3 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

2176/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2005 o částku + 3 926,3 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

2177/47/05
Rada města bere na vědomí zprávu o dopravní situaci ve městě Rýmařov k 31.8.2005.

2178/47/05
Rada města bere na vědomí zprávu o vyhodnocení reformy státní správy k 12.9.2005.

2179/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 1790/40/05b) ze dne 21.3.2005,

2179/47/05 b)
Rada města stanovuje od 1.10.2005 celkový přepočtený počet zaměstnanců města v Městském úřadu v Rýmařově na 79,27.

2180/47/05
Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2294/1 v k.ú. Rýmařov.

2181/47/05
Rada města vybrala z přihlášených uchazečů o pronájem nebytových prostor nám. Míru 15, Rýmařov dva uchazeče, kteří se zúčastní zvláštního výběrového řízení na pronájem nebytových prostor nám. Míru 15, Rýmařov, minimální nabídková cena činí 1.000,- Kč/m2. Zároveň rada města jmenuje výběrovou komisi.

2182/47/05
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 420 v k.ú. Rýmařov

2183/47/05
Rada města neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2315 v k.ú. Rýmařov.

2184/47/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 855/1 v k.ú. Rýmařov o výměře cca 375 m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu dle pravidel.

2185/47/05
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 954 v k.ú. Rýmařov spoluvlastníkům bytového domu č.p. 141 na adrese Palackého 1, Rýmařov,, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

2186/47/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2904/7 v k.ú. Rýmařov za účelem provozování zemědělské činnosti firmě HORYMAS Rýmařov, spol. s r.o., zastoupené Ing. Jaroslavem Stránským, na dobu určitou 5 let, za cenu dle pravidel.

2187/47/05
Rada města schvaluje přechod práva pronájmu části pozemku parc. č. 129 v k.ú. Edrovice ze stávajícího nájemce na nového nájemce.

2188/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1968 v k.ú. Rýmařov.

2189/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1772 v k.ú. Rýmařov.

2190/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc.č. 2476, 2478 vše v k.ú. Rýmařov.

2191/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1181/3 v k.ú. Rýmařov a neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1181/2 v k.ú. Rýmařov.

2192/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1565 v k.ú. Rýmařov.

2193/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 689/1, 689/2 v k.ú. Rýmařov.

2194/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 246/1 v k.ú. Jamartice.

2195/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 296/1 v k.ú. Janušov.

2196/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje objektu č.p. 140 včetně pozemku parc.č. 213, vše v k.ú. Janušov.

2197/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 8/1 v k.ú. Ondřejov.

2198/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 20 v k.ú. Stránské.

2199/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje částí pozemků parc.č. 45, 1083/17 v k.ú. Stránské.

2200/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1312/2 v k.ú. Rýmařov.

2201/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 2801/1 v k.ú. Rýmařov.

2202/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Edrovice.

2203/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc.č. 32, 33, 34, 36, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za účelem výstavby rodinného domu a vybudování minifarmy dle předloženého návrhu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2204/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 35 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

2205/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc.č. 12, 13 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2206/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 31 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2207/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 29 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2208/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 31 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2209/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu se schválenými pravidly prodej obytného domu č.p. 254, na ulici Růžová 4 v Janovicích u Rýmařova, v k.ú. Janušov, bez pozemku pod obytným domem, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům.

2210/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej obytného domu č.p. 120 na pozemku parc.č. 105/5, vše v k.ú. Jamartice bez pozemku pod obytným domem, do podílového spoluvlastnictví , po poskytnutí slevy z kupní ceny stanovené dle pravidel za konečnou kupní cenu 241.920,- Kč. Každý z podílových spoluvlastníků bude vlastnit ideální třetinu.

2211/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit snížení kupní ceny při prodeji částí pozemků parc.č. 204/8, 1083/8 oba v k.ú. Stránské.

2212/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 626/18/05 ze dne 27.01.2005, a to osoby kupujícího při prodeji části pozemku parc.č. 128/1 (nový po zaměření 128/5) k.ú. Edrovice z původně schválených žadatelů na jednoho žadatele.

2213/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr směny pozemků parc.č. 3195/1, 3246, 3247, 3203/1, 3201 vč. objektu stodoly, vše v k.ú. Rýmařov, z vlastnictví města Rýmařov za pozemek parc.č. 3150 v k.ú. Rýmařov.

2214/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků parc. č. 2978 a 2979 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

2215/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí odstoupení od koupě částí pozemků parc.č. 2972 a 2971/1 v k.ú. Rýmařov a zrušit platnost usnesení č. 517/15/04 a 518/15/04 ze dne 23.09.2004.

2216/47/05
Rada města ukládá FO znovu zveřejnit záměr prodeje pozemků parc.č. 2972/9 a 2972/10 v k.ú. Rýmařov.

2217/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr bezúplatného převodu částí pozemků parc.č. 37, 38 v k.ú. Rýmařov.

2218/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku parc.č. 3273/1 v k.ú. Rýmařov o výměře 11 m2, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

2219/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví ČSZ MO Rýmařov za pozemky parc.č. 1330/1, 2318 a část pozemku parc.č. 311/1, vše v k.ú. Rýmařov, ve vlastnictví města Rýmařov,

2219/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení porostu a staveb na pozemku parc.č. 345/1 v k.ú. Rýmařov za cenu dle znaleckého posudku.

2220/47/05
Rada města souhlasí s prodejem a následným vyřazením nepotřebného a zastaralého hmotného majetku města, vedených v účetnictví města na účtech SU 022, 028 a 971, ORJ 4201 dle předloženého návrhu.

2221/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 22.09.2003 na základě usnesení č. 138/6/03, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu vybudování základů budoucího RD na části pozemku parc.č. 2988/1 v k.ú. Rýmařov z původního termínu 22.09.2005 na 30.11.2005.

2222/47/05
Rada města schvaluje v souladu s Pravidly o pronajímání nemovitého majetku města kompenzaci nákladů formou započtení s pohledávkou za nájemné, které SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov vynaložila na opravy a údržbu pronajatých nebytových prostor v objektu Sokolovská 29,31,33, Rýmařov v průběhu roku 2005 do výše 289.180,- Kč.

2223/47/05
Rada města souhlasí s odložením platnosti nových dodatků k nájemním smlouvám, uzavřených se společností SSOŠ PRIMA, s.r.o. Rýmařov, které řeší nový způsob schvalování a započítávání oprav proti vybranému nájemnému dle návrhu žadatele.

2224/47/05
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2/1 v objektu čp. 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 499/2 k.ú. Rýmařov za cenu 780 607,- Kč.

2225/47/05
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2/4 v objektu čp. 1252, na ulici Sokolovská 23 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 499/2 k.ú. Rýmařov za cenu 697 543,- Kč.

2226/47/05
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej bytu č. 2/8 v objektu čp. 2, na ulici Sokolovská 25 v Rýmařově, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 496 k.ú. Rýmařov, společnosti Škola cestovního ruchu a managementu, spol. s.r.o., IČO 48395803 za cenu 488 237,- Kč.

2227/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Dohody o odděleném užívání objektu čp. 868 a 869, na ulici Jungmanova 2-4 v Rýmařově, na pozemku parc.č. 688 a 689/2 k.ú. Rýmařov se současnými spoluvlastníky dle předloženého návrhu.

2228/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva při prodeji části objektu čp. 868 a 869, na ulici Jungmanova 2-4 v Rýmařově, na pozemku parc.č. 688 k.ú. Rýmařov, odpovídající podílu jednoho bytu, který prodávají současní spoluvlastníci.

2229/47/05

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr bezúplatného převodu nebytových prostor tzv. „domečku“ v areálu Žižkova č. 29 v Rýmařově.

2230/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s pronájmem nebytových prostor tzv. „domečku“ v areálu Žižkova č. 29 v Rýmařově Společenství Romů na Moravě o.p.s., za účelem provozování komunitního centra pro romské děti a mládež, na dobu určitou deseti let, s platností od 1.1.2006.

2231/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku TJ Jiskra Rýmařov ve výši 90.000,- Kč na opravu balkonu budovy čp. 949 na pozemku parc.č. 1914 v k.ú. Rýmařov za podmínek, že příspěvek bude řádně vyčerpán a vyúčtován do konce roku 2005 (navýšení rozpočtu odpovídajícího ODPA bude kryto z rozpočtové rezervy) a budou osloveni nejméně tři dodavatelé.

2232/47/05
Rada města schvaluje úpravu Pravidel pro pronajímání nemovitého majetku města s účinností od 1.10.2005 dle předloženého návrhu.

2233/47/05
Rada města svěřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích v platném znění finančnímu odboru Městského úřadu Rýmařov výkon pravomocí v rozsahu předloženého návrhu s účinností od 1.10.2005.

2234/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s požadavkem společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov na uznání úprav, pořízení dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, provedených v průběhu trvání nájemní smlouvy ze dne 23.12.1996, v areálu nemocnice dle předloženého návrhu.

2235/47/05
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Rýmařov a společností Nemocnice s.r.o. Rýmařov, včetně objektu interny číslo popisné 520 a pozemku parc.č. 445 k.ú. Rýmařov podle rozsahu a zásad schválených v zastupitelstvu města pod číslem usnesení 710/21/05 dne 28.4.2005.

2236/47/05
Rada města souhlasí, aby movité věci, které odkoupí Nemocnice s.r.o. Rýmařov, ocenil jakýkoliv znalec z požadovaného oboru.

2237/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit způsob prodeje a následné vyřazení movitých věcí, které neodkoupí společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov v rámci usnesení číslo 711/21/05 ze dne 28.4.2005.

2238/47/05
Rada města ruší funkci zdravotního rady pro potřeby regionu Rýmařovska ke dni 13.9.2005.

2239/47/05
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské škole Rýmařov, 1. máje 11 na dopravu na celostátní festival "Mateřinka" ve výši 11.000,- Kč.

2240/47/05
Rada města schvaluje příspěvek pro Základní organizaci Českého kynologického svazu Rýmařov ve výši 2.000,- Kč za podmínek uvedených v přiloženém materiálu.

2241/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Městského muzea Rýmařov o částku 50.000,- Kč na vrub rozpočtové rezervy,

2241/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu Střediska volného času o částku 35.000,- Kč na vrub rozpočtové rezervy.

2242/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 708/21/05.

2243/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit spoluúčast/krytí 100% finančních prostředků - 9 719 728,- Kč, na akci "Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu v Rýmařově", na kterou Město Rýmařov žádá o poskytnutí dotace z Iniciativy INTERREG IIIA, ČR-SK.

2244/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o vypořádání závazků s Jednotou SD v Bruntále,

2244/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit návrh dohody o vypořádání smlouvy o sdružení s Jednotou SD v Bruntále ze dne 26.9.1973 ve výši 1.400.000,- Kč,

2244/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dohodu o vypořádání a o ukončení smlouvy o správě a užívání společně adaptovaného objektu čp. 445 na Sokolovské ulici v Rýmařově ze dne 1.6.1967.

2245/47/05
Rada města bere na vědomí rozšíření smlouvy o dílo s firmou KARETA o komunikace v Ondřejově v ceně 228.772,- Kč.

2246/47/05
Rada města schvaluje výjimku z Pravidel o zadávání veřejných zakázek a zadání opravy MK "K podjezdu" v Jamarticích firmě KARETA za cenu 348.272,- Kč.

2247/47/05
Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu č. 16 na ulici Příkopy č. 1156/9 v Rýmařově.

2248/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Bartákova č. 35 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.

2249/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 na ulici Bartákova č. 33 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006.

2250/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Opavská č. 128 v Janovicích u Rýmařova na dobu určitou do 30.9.2007.

2251/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Palackého č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.

2252/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Dukelská č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.

2253/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 25 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.

2254/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Větrná č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2007.

2255/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 30.9.2006.

2256/47/05
Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Opavská č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 31.3.2006.

2257/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2148/46/05,

2257/47/05 b)
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 9 o velikosti 2+1 na ulici Bartákova č. 841/33 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2258/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2149/46/05,

2258/47/05 b)
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 835/38 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2259/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2150/46/05,

2259/47/05 b)
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 2+1 na ulici Sokolovská č. 838/44 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2260/47/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+KK na ulici U Lomu č. 706/8 v Rýmařově . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2261/47/05
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+0 na ulici Hornoměstská č. 879/49 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2262/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2154/46/05,

2262/47/05 b)
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+1 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2006.

2263/47/05
Rada města neschvaluje vyjmutí bytu č. 6 o velikosti 3+1 na ulici Bartákova č. 889/20 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě vydraženého práva k nájmu bytu.

2264/47/05
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Divadelní č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2006.

2265/47/05
Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově.

2266/47/05
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Pivovarská č. 936/4 v Rýmařově se společnými nájemci bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako stávající.

2267/47/05
Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši čtyřicetinásobku základního měsíčního nájemného, tj. 33.720,-- Kč za uvolnění bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 836/44 v Rýmařově.

2268/47/05 a)
Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu a o narovnání k bytu č. 8 na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově k 30.9.2005,

2268/47/05 b)
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově na dobu neurčitou s platností od 1.10.2005.

2269/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě k bytu č. 8 v půdní vestavbě na ulici Julia Sedláka č. 825/22 v Rýmařově.

2270/47/05 a)
Rada města ruší platnost usnesení č. 2142/46/05,

2270/47/05 b)
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu neurčitou.

2271/47/05
Rada města schvaluje případné odvolání ve věci vyklizení bytu Větrná 2, Rýmařov.

2272/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro zřízení školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,

2272/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Volební řád školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál,

2272/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do funkcí členů školské rady Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál jmenovaných zřizovatelem Ing. Jaroslava Kalu a Ladislava Žilku.

2273/47/05 a)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál,

2273/47/05 b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál,

2273/47/05 c)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Revoluční 24. okres Bruntál,

2273/47/05 d)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál.

2274/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se skupinovou integrací žáků se zdravotním postižením stávající příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Zvláštní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, do základní školy.

2275/47/05
Rada města souhlasí ve smyslu § 35 zákona č. 250/200Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, s pořízením nového automobilu formou smlouvy o nájmu s právem koupě pro potřeby SVČ, za podmínek uvedených v žádosti.

2276/47/05
Rada města schvaluje platový výměr ředitele ZŠ 1. máje 32 dle předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2005.

2277/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 04/2005, kterou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 04/2003, o spádových obvodech základních škol, vydané zastupitelstvem města usnesením č. 63/3/03 ze dne 30. 1. 2003.

2278/47/05 a)
Rada města schvaluje delegaci na zahraniční služební cestu do Schottenu, Německo, v termínu 23. – 25. 9. 2005, ve složení Ing. Jaroslav Kala + 3 členové Spolku pro mezinárodní partnerskou spolupráci,

2278/47/05 b)
Rada města schvaluje delegaci na zahraniční služební cestu do Krompach, Slovensko, v termínu 23. - 25. 9. 2005, ve složení Ing. Petr Klouda, Ing. Soňa Kováříková, Ladislav Žilka, Miroslav Vojáček.

2279/47/05
Rada města doporučuje zastupitelstvu města navýšit rozpočet o částku 73.637,- Kč v kapitole 3113-základní škola na vrub rozpočtové rezervy.

 

…………………………………..
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317