Dnes je úterý 7.12.2021 13:41, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 3
konaného v řádném termínu, dne 6.1.2003

71/3/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1 na nám.Míru č. 27 v Rýmařově na základě vydraženého práva k nájmu bytu, za nejvyšší nabídnutou cenu 45.000,- Kč.

72/3/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2005.

73/3/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Nádražní č.5 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

74/3/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 na náměstí Míru č.8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2003.

75/3/03 a)

Rada města schvaluje předložený pořadník pro přidělení bytu na rok 2003,

75/3/03 b)

Rada města neschvaluje zařazení žádostí do pořadníku na rok 2003 dle předloženého materiálu.

76/3/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na ulici Palackého č.6 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

77/3/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově na dobu určitou do 30.6.2003.

78/3/03

Rada města potvrzuje platnost usnesení RM č. 46/2/02.

79/3/03

Rada města schvaluje vyplacení odstupného ve výši 54.850,- Kč za uvolnění bytu č. 10 na ulici Opavská č.45 v Rýmařově.

80/3/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1 na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově Nemocnici s.r.o. Rýmařov na dobu neurčitou.

81/3/03

Rada města neschvaluje další užívání bytu č. 3 na ulici Julia Fučíka č. 87 v Rýmařově.

82/3/03

Rada města schvaluje postup výběrových komisí na obsazení funkce ředitele Bytermu a jednatele MěS, s.r.o., Rýmařov.

83/3/03

Rada města bere na vědomí úpravu ceny za celoroční svoz komunálního odpadu pro podnikatelský sektor dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2003.

84/3/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 2002/79/02 b) ze dne 26.8.2002,

84/3/03 b)

Rada města stanovuje od 1.1.2003 celkový přepočtený počet zaměstnanců v Městském úřadu v Rýmařově na 85,37.

85/3/03

Rada města souhlasí, aby do Správní rady OP VZP ČR Bruntál byl za město Rýmařov delegován Ing. Pavel Kolář.

 

 

…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317