Dnes je úterý 7.12.2021 14:30, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 15
konaného v řádném termínu, dne 28.7.2003

466/15/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 13 a č. 14/2003.

467/15/03

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti.

468/15/03

Rada města pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu projednat s ředitelem Městských služeb, s.r.o. Rýmařov Ing. Valou možnosti opravy smuteční síně v Rýmařově.

469/15/03

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění směrnice č. 4/96 o přijímání, projednávání a vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a peticí za období od 1.7.2002 do 30.6.2003.

470/15/03

Rada města schvaluje zachování dětského hřiště na Lidické ulici a souhlasí , aby byly v rámci rozpočtu r. 2003-04 vyčleněny finanční prostředky na obnovu vybavení hřiště a jeho provozního zabezpečení směřujícího k omezení potencionálních konfliktů s vlastníky okolních nemovitostí.

471/15/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 na ulici Opavská č. 45 v Rýmařově na dobu neurčitou.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317