Dnes je úterý 7.12.2021 13:03, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 20
konaného v řádném termínu, dne 2.12.2003

658/20/03

Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 19/2003.

659/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o stavu kultury ve městě.

660/20/03

Rada města schvaluje cenu stočného na rok 2004 dle předloženého návrhu.

661/20/03

Rada města souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve věci NEW STYLE, s.r.o., proti Městským službám Rýmařov, s.r.o., o 1,459.775,40 Kč s příslušenstvím.

662/20/03 a)

Rada města souhlasí s předloženým programem zasedání rady města na rok 2004,

662/20/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2004.

663/20/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 364 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Rýmařov.

664/20/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 95 dle předloženého návrhu v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, a to na dobu určitou 10 let.

665/20/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 35 v k.ú. Jamartice, za účelem kosení trávy.

666/20/03

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově společnosti SPEDIT-RÝMAŘOV v.o.s., zastoupené Petrem Matasem - jednatelem společnosti, se sídlem třída Hrdinů 45, Rýmařov, za účelem zřízení kanceláře pro podnikatelské účely společnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu dle pravidel.

667/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1920 a části pozemku parc. č. 1921 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby nafukovací haly pro krytý tenisový kurt.

668/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 2008 v k.ú. Rýmařov.

669/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov.

670/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 5 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby RD.

671/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice.

672/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 342/4 dle předloženého návrhu v k.ú. Edrovice.

673/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/13 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské.

674/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 315 dle předloženého návrhu v k.ú. Edrovice.

675/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemků parc. č. 35 a 36 v k.ú. Janovice u Rýmařova.

676/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.

677/20/03

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 691 v k.ú. Janušov k hospodářským účelům.

678/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 691 v k.ú. Janušov.

679/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/6 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské.

680/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 429/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

681/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 868 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

682/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 992 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

683/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1406 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

684/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 1427 a 1428 v k.ú. Rýmařov včetně zemědělské hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1427 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

685/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

686/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2118 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po provedení rekonstrukce oplocení předmětného pozemku dle podmínek daných OSÚ, nejpozději však do 01.08.2004, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu provedení rekonstrukce oplocení předmětného pozemku.

687/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2298 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

688/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2302 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

689/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2742 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

690/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3085 a části pozemku parc. č. 3090 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

691/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3110 a části pozemku parc. č. 3116/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

692/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3251 v k.ú. Rýmařov, na stavbu rekreační chaty, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucí rekreační chaty, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreační chaty.

693/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

694/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 3297, 3298 a části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

695/20/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 68/7/91, 69/7/91 a 71/7/91 ze dne 26.09.1991,

695/20/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov,

695/20/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1 - SJM)a (podíl 1),

695/20/03 d)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1) a (podíl 1),

695/20/03 e)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1 - SJM) a (podíl 1 - SJM),

695/20/03 f)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3674 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1 - SJM) a (podíl 1 - SJM),

695/20/03 g)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3675 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1) a (podíl 1),

695/20/03 h)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 3677 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví (podíl 1) a (podíl 1 - SJM).

696/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 21 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno zřízení věcného břemene, spočívajícího v umožnění přístupu k Podolskému potoku na pozemku parc. č. 1039 v k.ú. Edrovice.

697/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č.279 v k.ú. Edrovice , a to na stavbu rodinného domu, za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

698/20/03

Rada města schvaluje provedení výběru mezi žadateli, společností Mo&M spol.s r.o., zastoupené Romanem Moslerem – jednatelem společnosti, a Lubomírem Štefelou, o prodej pozemku parc. č. 142 v k.ú. Janovice u Rýmařova, na základě nejvyšší cenové nabídky za koupi předmětného pozemku.

699/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc. č. 169 v k.ú. Janovice u Rýmařova , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

700/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 119, 120, 121/1 a 121/2, vše v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

701/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 152 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Janušov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

702/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku stavební parc. č. 4/3 a části pozemku parc. č. 1083/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

703/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku stavební parc. č. 92/2 v k.ú. Stránské , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.

704/20/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 42/3/03 ze dne 30.01.2003 a č. 211b)/7/03 ze dne 25.09.2003,

704/20/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 855/4 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, který na další části pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov hodlají realizovat manželé Baranovi, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku,

704/20/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 855 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.

705/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc. č. 1872/4 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví paní Elšíkové za stejnou část pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov. Smlouvu zajistí a náklady spojené se směnou uhradí Město Rýmařov.

706/20/03

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 824 o výměře cca 220 m2 v k.ú. Rýmařov a to za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě uzavřené dne 24.06.1998.

707/20/03

Rada města schvaluje výpovědi z pronájmu částí pozemku parc. č. 1483 v k.ú. Rýmařov všem nájemníkům, kteří mají s městem Rýmařov v současnosti uzavřeny smlouvy o pronájmu předmětných částí pozemku dle předloženého seznamu, z důvodu zahájení řízení směřujícího k odstranění dočasných plechových garáží postavených na pozemku parc. č. 1483 v k.ú. Rýmařov, za podmínek sjednaných ve smlouvách o pronájmu předmětných částí pozemku.

708/20/03

Rada města schvaluje výpovědi z pronájmu částí pozemku parc. č. 2084 v k.ú. Rýmařov všem nájemníkům, kteří mají s městem Rýmařov v současnosti uzavřeny smlouvy o pronájmu předmětných částí pozemku dle předloženého seznamu, z důvodu zahájení řízení směřujícího k odstranění dočasných plechových garáží postavených na pozemku parc. č. 2084 v k.ú. Rýmařov, za podmínek sjednaných ve smlouvách o pronájmu předmětných částí pozemku.

709/20/03

Rada města schvaluje výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 2290 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Rýmařov, za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě uzavřené dne 17.08.1995.

710/20/03 a)

Rada města souhlasí, aby byla v pronajatých nebytových prostorách v objektu na ulici třída Hrdinů 34 v Rýmařově na náklady nájemce, tj. Úřadu práce v Bruntále, instalována počítačová síť pro zajištění bezporuchového chodu počítačů,

710/20/03 b)

Rada města souhlasí, aby s nájemcem části nebytových prostor v objektu na ulici třída Hrdinů 34 v Rýmařově Úřadem práce v Bruntále, se sídlem Května 64, Bruntál byl uzavřen dodatek ke stávající nájemní smlouvě ze dne 01.01.1997, ve kterém bude rozšířen předmět smlouvy o kancelář v mezipatře budovy na ulici třída Hrdinů 34 v Rýmařově.

711/20/03 a)

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1162/1, 1167, 1168, 1192,1318, 3058, 3064, 3679/3, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, které spočívá v právu umístění a vedení podzemní telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu 19.643,- Kč,

711/20/03 b)

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 66, 70, 212, 213, 218, 227, 339/1, vše v k.ú. Edrovice ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, které spočívá v právu umístění a vedení podzemní telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu 19.965,- Kč,

711/20/03 c)

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 592/5, 609, 610, 618, 635/3, 682, 685, 689, vše v k.ú. Jamartice ve vlastnictví Města Rýmařov ve prospěch Českých Radiokomunikací a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, které spočívá v právu umístění a vedení podzemní telekomunikační sítě a v právu vstupu a vjezdu všemi dopravními prostředky na předmětné pozemky v souvislosti s jejím provozem, opravami, údržbou, změnami nebo odstraněním, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úhradu 48.214,- Kč.

712/20/03

Rada města souhlasí s tím, aby Český Telecom, a.s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3 zřídil a provozoval na pozemcích parc. č. 80, 81, 82 v k.ú. Rýmařov a v budově č.p. 1059 na pozemku parc. č. 83 v k.ú. Rýmařov včetně pozemku vedení veřejné telekomunikační sítě.

713/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení č. 446/27/94 ze dne 15.09.1994, č. 455/28/98 ze dne 16.04.1998 a č. 529/25/01 ze dne 18.10.2001.

714/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se snížením kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1751/3 v k.ú. Rýmařov - zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy.

715/20/03

Rada města potvrzuje platnost usnesení č. 41/2/02 o základních cenách pronájmu.

716/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominout Nemocnici s.r.o. Rýmařov závazek z nájemného r. 2002 ve výši 1,354.621,91 Kč.

717/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí půjčky od společnosti Pozemstav Prostějov, a.s., ve výši 3,500.000,- Kč, se sjednaným ročním úrokem 7,5% a splatností do dne 30.6.2004.

718/20/03 a)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit platnost usnesení ZM č. 244/8/03 a) a 244/8/03 b) ze dne 8.10.2003,

718/20/03 b)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního úvěru městu Rýmařov ve výši 4 mil. Kč s Československou obchodní bankou, a.s., se splatností 4 roky ode dne uzavření úvěrové smlouvy, za účelem odkoupení pohledávek KB, a.s., za dlužníkem firma - Tomasz Cimer a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy,

718/20/03 c)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění úvěru biankosměnkou.

719/20/03

Rada města bere na vědomí úhradu základního kapitálu Teplu Rýmařov, s.r.o., dle navrženého postupu ve smyslu usnesení ZM č. 359/24/97.

720/20/03

Rada města bere na vědomí provedení usnesení RM č. 504/16/03.

721/20/03 a)

Rada města schvaluje vyhlášení výzvy více zájemcům na veřejnou zakázku na stavbu ZŠ, 1. máje 32, Rýmařov, zastřešení pavilonu šaten a rekonstrukce obvodového pláště, dle předloženého návrhu.

721/20/03 b)

Rada města pověřuje starostu uzavřením mandátní smlouvy se stavebním dozorem po výběru kandidátů, na stavební akci ZŠ, 1. máje 32, Rýmařov, zastřešení pavilonu šaten a rekonstrukce obvodového pláště.

722/20/03

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu na ulici Radniční č. 1 v Rýmařově s platností od 1.12.2003.

723/20/03

Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy k bytu na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově s platností od 1.1.2004.

724/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 na ulici Okružní č.1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

725/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.56 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

726/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.5 na ulici Okružní č.5 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

727/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č.4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

728/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Okružní č.7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

729/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici 8.května č. 36 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

730/20/03

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005.

731/20/03 a)

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově na dobu určitou do 31.12.2005,

731/20/03 b)

Rada města souhlasí s rekonstrukcí bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 43 v Rýmařově a schvaluje prominutí nájemného na dobu 10 let od vydání kolaudačního rozhodnutí s podmínkou, že bude vydáno nejpozději do 31.12.2005.

732/20/03

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Julia Sedláka č.18 v Rýmařově na dobu neurčitou.

733/20/03

Rada města schvaluje přidělení bytu č.1 o velikosti 1+1 na ulici Radniční č. 2 v Rýmařově Základní škole, Jelínkova č. 1, Rýmařov . Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2004.

734/20/03

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č.25 v Rýmařově.

735/20/03 a)

Rada města ruší platnost usnesení RM č. 223/7/03 ze dne 3.3.2003,

735/20/03 b)

Rada města schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku umístěného na části parc. Č. 1920 v k.ú. Rýmařov o výměře 9.500 m2, uzavřený mezi městem Rýmařov, zastoupeným starostou města Ing. Petrem Kloudou a TJ Jiskra Rýmařov, zastoupenou Františkem Pohankou, předsedou TJ Jiskra Rýmařov na dobu do 31.12.2019 dle předloženého návrhu.

736/20/03

Rada města nominuje do pracovní skupiny pro přípravu a dohled nad realizací "Úpravy sítě škol zřizovaných Moravskoslezským krajem" starostu Ing. Petra Kloudu, bytem Rýmařov, Bartákova 46.

737/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Horní Město o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

738/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Jiříkov o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

739/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Malá Štáhle o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

740/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Stará Ves o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

741/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Huzová o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

742/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Dolní Moravice o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

743/20/03

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Rýmařov a obcí Tvrdkov o zajištění výkonu působnosti na úseku přestupků.

744/20/03 a)

Rada města schvaluje Povodňový plán obce s rozšířenou působností Rýmařov dle předloženého návrhu a se změnami schválenými na jednání rady města,

744/20/03 b)

Rada města schvaluje povodňovou komisi pro územní obvod obce s rozšířenou působností Rýmařov v tomto složení: Ing. Petr Klouda, RNDr. František Čermák, Zdeněk Riffler (Povodí Odry s.p.), Jaroslav Čížek (Povodí Horní Moravy), Ing. Jarmila Bordovská (Zemědělská vodohospodářská správa povodí Odry), Tomáš Vyhnánek (ZVHS povodí Moravy), Milan Ondrašík (Policie ČR), Ing. Alena Ondrová (KHS Ostrava).

745/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 07/2003, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova včetně systému nakládání se stavebním odpadem a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 68/2001.

746/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 08/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 02/2003.

747/20/03

Rada města zplnomocňuje starostu města Ing. Petra Kloudu k podpisu Smlouvy mezi městem Rýmařov a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje o výpůjčce předmětu z majetku státu - plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM 8K, výrobní číslo 4962, evidenční číslo HM 245/03 pro potřebu JSDH města.

748/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2003 o místních poplatcích, která ruší OZV č. 18/1994 o pravidlech a podmínkách stánkového prodeje a OZV č. 1/2003 o místních poplatcích, dle předloženého návrhu.

749/20/03

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, na základě předložených důvodů pro zřízení Změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Rýmařov, schválit v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 7 Územního plánu sídleního útvaru Rýmařov.

750/20/03

Rada města, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. h), jmenuje členy komise dopravy a silničního hospodářství (komise DaSH) dle předloženého návrhu.

 


…………………………………
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317