Dnes je úterý 30.11.2021 14:40, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 19
konaného v mimořádném termínu, dne 10.2.2005

652/19/05

schvaluje uzavření smlouvy na projekt "Rýmařov, Janovice - místní komunikace Školní" mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Rýmařov dle předloženého materiálu;

653/19/05

zmocňuje starostu města k podpisu grantové smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Rýmařov dle předloženého materiálu;

654/19/05

schvaluje převod majetku Městských služeb Rýmařov, s.r.o., dle předloženého seznamu, instalovaného a umístěného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská, dle předloženého návrhu ředitele městských služeb a podmínky hospodářské komise;

655/19/05 a)

bere na vědomí informaci o nájemní smlouvě na movitý a nemovitý majetek města mezi městem Rýmařov a společností EUROMEDNET, a.s. Třinec, Konská čp. 453;

655/19/05 b)

smlouvu o převodu obchodního podílu mezi městem Rýmařov a společností EUROMEDNET, a.s. Třinec, Konská čp. 453;


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317