Dnes je sobota 27.11.2021 13:26, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 21
konaného v mimořádném termínu, dne 28.4.2005

707/21/05

konstatuje, že Marie Volková složila slib člena zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

708/21/05

schvaluje vyčlenění částky 9,179.728,- Kč na realizaci projektu "Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu v Rýmařově" z programu INTERREG III A., ČR-PL;

709/21/05

schvaluje likvidaci společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu podáním návrhu na likvidaci u obchodního soudu;

710/21/05

schvaluje nájemní smlouvu a zřízení předkupního práva mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu jejím podpisem;

711/21/05

schvaluje kupní smlouvu o převodu movitých věcí mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu jejím podpisem;

712/21/05

jmenuje Miroslava Vojáčka a Ladislava Žilku jako členy inventarizační komise k provedení soupisu movitých věcí v majetku města, které budou předmětem kupní smlouvy o převodu movitých věcí mezi Městem Rýmařov a Nemocnicí s.r.o. Rýmařov;

713/21/05

schvaluje odpuštění úroků z prodlení a smluvní pokuty za neuhrazené splátky na budoucí koupi bytů v tzv. "půdních vestavbách" dle již uzavřených smluv. Podmínkou je vyrovnání dluhu do 30.9.2005;

714/21/05

bere na vědomí výsledek kontroly Finančního úřadu Bruntál na rekonstrukci bytu tř. Hrdinů 47, Rýmařov;

715/21/05

schvaluje převod částky 200 tis. Kč z kapitoly 3114 do kapitoly 3113 jako posílení rozpočtu Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 v roce 2005 na nákup vozidla určeného k přepravě 15 osob;


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317