Dnes je úterý 30.11.2021 14:53, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 13
konaného v řádném termínu, dne 24.6.2004

396/13/04

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 12/2004;

397/13/04

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 1.4.2004 do 24.6.2004;

398/13/04

bere na vědomí zprávu o stavu školství ve městě za období červenec 2003 až květen 2004;

399/13/04

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., za rok 2003;

400/13/04

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Teplo Rýmařov, s.r.o., za rok 2003;

401/13/04

bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Spojené lesy, s.r.o., za rok 2003;

402/13/04

bere na vědomí výroční zprávu společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov za rok 2003;

403/13/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 112/1 a parc. č. 868 v k.ú. Edrovice;

404/13/04 a)

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1510/2 v k.ú. Rýmařov za účelem výstavby rodinného domu,

404/13/04 b)

schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 1510/2 za část pozemku 1509/1, vše v k.ú. Rýmařov;

405/13/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 130 a části parc.č. 196/1 v k.ú. Stránské;

406/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské;

407/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 1083/1 a parc. č. 245/2 v k.ú. Stránské;

408/13/04

schvaluje záměr prodeje pozemku částí parc.č. 4/3 a parc.č. 1083/1 v k.ú. Stránské;

409/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2109/1 v k.ú. Rýmařov;

410/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 429/1 v k.ú. Rýmařov;

411/13/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2 v k.ú. Jamartice;

412/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov;

413/13/04

schvaluje záměr prodeje objektu číslo popisné 28, na ulici Husova 11, včetně pozemku parc. č. 63 v k.ú. Rýmařov;

414/13/04

schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 2498/1 a parc.č. 2498/2 v k.ú. Rýmařov;

415/13/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 179/1 a parc.č. 172 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

416/13/04

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2310 v k.ú. Rýmařov pod stavbou garáže;

417/13/04

neschvaluje záměr prodeje částí pozemků na parc.č. 276 a parc.č. 281 v k.ú. Edrovice;

418/13/04

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 152 v k.ú. Rýmařov;

419/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 30 v k.ú. Janušov;

420/13/04

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 280 v k.ú. Edrovice;

421/13/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 126/2 a parc.č. 128/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

422/13/04

schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3194 a části pozemku parc.č. 3195/1 v k.ú. Rýmařov;

423/13/04

schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1083/8 a 204/1 v k.ú. Stránské;

424/13/04

neschvaluje odkoupení nemovitosti č.p. 592 na ulici 8. května v Rýmařově, na pozemku parc. č. 1841 a pozemku parc. č. 1841 v k.ú. Rýmařov;

425/13/04

schvaluje záměr prodeje objektu číslo popisné 786, na pozemku parc. č. 2075, na ulici třída Hrdinů 33 v Rýmařově;

426/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2295/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

427/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2295/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov , a to na stavbu rodinného domu, za cenu schválenou usnesením ZM č. 100/4/03 ze dne 03.04.2003 a vypočtenou v souladu s pravidly podpory bytové výstavby + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

428/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 923 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

429/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 996 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

430/13/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2594/2 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

431/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 2594/9 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

432/13/04

schvaluje prodej pozemku parc. 2640 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

433/13/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 2723 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

434/13/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3467 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

435/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 102/1 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s podmínkou zachování volného průjezdu přes pozemek parc.č. 124 v k.ú. Janušov z ulice Bednářská;

436/13/04

schvaluje prodej pozemku parc. č. 676 a parc. č. 677 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

437/13/04

schvaluje prodej části pozemku par.č. 179/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

438/13/04

schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 179/1, parc.č. 197/1 a parc.č. 197/3 v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

439/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 179/1/ v k.ú. Janovice u Rýmařova po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

440/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

441/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 103 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle pozemkové mapy + náklady spojené s převodem;

442/13/04

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 104 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova po zaměření za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

443/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 228 a parc.č. 230 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

444/13/04

schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1016, 1017 a 1018 v k.ú. Rýmařov, náklady na převod uhradí žadatelka;

445/13/04

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2014/1 v k.ú. Rýmařov, náklady na převod uhradí žadatelé;

446/13/04 a)

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 3088 a části parc.č. 3089 v k.ú. Rýmařov,

446/13/04 b)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3089 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady s převodem nemovitostí;

447/13/04

schvaluje prodej pozemku parc.č. 3252 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

448/13/04 a)

ruší platnost usn. č. 369/19/00 z 14.12.2000,

448/13/04 b)

schvaluje prodej části pozemků parc.č. 155 a 159 v k.ú. Jamartice, po zaměření a dle dispozic odboru ŽpaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

449/13/04 a)

ruší platnost usn. č. 370/19/00 z 14.12.2000,

449/13/04 b)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 116 a parc.č. 117 v k.ú. Jamartice, po zaměření a dle dispozic odboru ŽpaV, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

450/13/04 a)

ruší platnost usn. č. 213/13/00 z 17.2.2000,

450/13/04 b)

schvaluje prodej části pozemku parc.č. 154/2 v k.ú. Jamartice po zaměření a dle dispozic odboru ŽPaV za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

451/13/04

schvaluje v souladu se schválenými pravidly prodej obytného domu č.p. 782, na ulici Opavská 45 v Rýmařově, včetně části pozemku parc.č. 1328 pod obytným domem v k.ú.Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům;

452/13/04

souhlasí s vyřazením a následným prodejem hudebních nástrojů za zůstatkové ceny dle posudku pana Jiřího Filípka, Hudební nástroje Olomouc, z majetku SVČ Rýmařov, Okružní 10;

453/13/04

neschvaluje odkoupení 1/4 podílu na pozemcích parc. č. 1033/1, 1034/4, 1034/5, 1036/5 a pozemku parc. č. 1036/6 v k.ú. Rýmařov;

454/13/04

schvaluje bezúplatný převod nepotřebné výpočetní techniky dle předloženého seznamu z majetku Města Rýmařov na školská zařízení v Rýmařově s podmínkou, že přednost budou mít příspěvkové organizace města;

455/13/04

souhlasí s navrhovaným nájemným Střednímu odbornému učilišti a Odbornému učilišti, Julia Sedláka 16, Rýmařov ve výši 1.000,- Kč/rok za pronájem objektu na ulici Sokolovská 32 v Rýmařově s podmínkou, že společnost bude hradit veškeré náklady na údržbu a provoz objektu, včetně nákladů potřebných na úpravu dispozic objektu pro své účely, rekonstrukce a modernizace; v případě požadavku pronajímatele uvést do původního stavu;

456/13/04

schvaluje bezúplatný převod vyřazeného nábytku z majetku Města Rýmařov místní skupině ČČK Rýmařov dle předloženého požadavku;

457/13/04

schvaluje vykoupení garáže, včetně pozemku parc. č. 88/2 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle znaleckého posudku;

458/13/04

schvaluje bezúplatný převod staveb technické vybavenosti ČOV v Rýmařově na pozemcích parc. č. 1861 a 1908 v k.ú. Rýmařov od MILNEA, s.p. v likvidaci, Blanická 1, Olomouc;

459/13/04

schvaluje vykoupení pozemku parc.č. 265 - vodní plocha, o výměře 679 m2, v k.ú. Janušov od společnosti Czasch, s.r.o., se sídlem Opavská 8, Bruntál, a to za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem;

460/13/04 a)

akceptuje a schvaluje jako rozpočtová opatření roku 2004 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu a dalších poskytovatelů v období od počátku roku 2004 do 5/2004 v celkové částce + 2 534,8 tis. Kč a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku + 2 534,8 tis. Kč s rozpisem podle rozhodnutí poskytovatele dotace,

460/13/04 b)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2004, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku 5 000 tis. Kč podle předloženého návrhu,

460/13/04 c)

schvaluje zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2004, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku 5 000 tis. Kč podle předloženého návrhu;

460/13/04 d)

ukládá radě města dopracovat materiál rozpočtového opatření v položce daně z příjmů za MěÚ na straně výdajů;

461/13/04

schvaluje přijetí dotace v rámci programu Moravskoslezského kraje "Příprava projektové dokumentace pro strukturální fondy Evropské unie a INTERREG IIIA" na akci "Rekonstrukce ul. Školní v Rýmařově" ve výši max. 316 700 Kč.

462/13/04

neschvaluje úpravu rozpočtu na rekonstrukci střechy Mateřské školy Rýmařov, 1. máje 11 navýšením o 668 tis. Kč pro rok 2004;

463/13/04

neschvaluje úpravu rozpočtu přidělením částky 643 tis. Kč na výdaje ve školství na úpravu sociálního zařízení Zvláštní školy Rýmařov, Školní nám. 1;

464/13/04

schvaluje uzavření smlouvy s BRVOSem Bruntál, s.r.o., na opravu vodovodu na ulici Opavská v Janovicích;

465/13/04

schvaluje změnu podmínek čerpání příspěvku města ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci hřiště TJ Jiskra Rýmařov;

466/13/04

schvaluje odměnu ve výši 10.000,- Kč za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2003;

467/13/04 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 116/4/03,

467/13/04 b)

schvaluje s účinností od 1.5.2004 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zvláštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

468/13/04

schvaluje zakoupení parkovacího automatu od Městských služeb Rýmařov, s.r.o., za zůstatkovou cenu + DPH;

469/13/04

schvaluje v souladu s pravidly pro hospodaření s byty vyplacení odstupného ve výši 62.150,--Kč za uvolnění bytu č. 2 na ulici Bartákova č.20 v Rýmařově;

470/13/04

schvaluje přijetí úvěru ve výši 7 mil. Kč u České spořitelny, a.s., se splatností do 31.3.2005 a zajištěním blankosměnkou vlastní s doložkou "bez protestu";

471/13/04 a)

bere na vědomí zprávu o vývoji situace ve VaKu, a.s., a BRVOSu, s.r.o.,

471/13/04 b)

schvaluje dohodu o skončení Smlouvy o sdružení ze dne 31.5.2004, která upravuje společný postup obcí – vlastníků akcií společnosti VaK Bruntál, a.s.,

471/13/04 c)

schvaluje neuplatnění předkupního práva města Rýmařov jako společníka obchodní společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., k obchodnímu podílu společnosti;

472/13/04

schvaluje pořízení nového Územního plánu města Rýmařov (v digitální podobě), v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 a § 26 odst. 2 a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

473/13/04 a)

schvaluje Zadání pro zpracování změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 31 odst. 2 a § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

473/13/04 b)

bere na vědomía) důvodovou zprávu ke zpracování návrhu Zadání změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy; Vyhodnocení dohody k návrhu Zadání změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá stanoviska v zákonem stanovené lhůtě; Vyhodnocení podnětů a vyjádření ostatních orgánů, fyzických a právnických osob k návrhu Zadání změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov a Vyhodnocení vyjádření orgánů územního plánování sousedních územních obvodů k návrhu Zadání změny č. 7 ÚPNSÚ Rýmařov, (příloha č. 1 předkládaného materiálu),b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování - Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu zn. ÚPS/873/04/Za ze dne 30.4.2004, vydané dle § 20 odst. 6 zák. Č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. Č. 570/2002 Sb. (příloha č. 2 předkládaného materiálu);

474/13/04

bere na vědomí finanční analýzu projektu formou CBA na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu v Rýmařově;


..............................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317