teplomer web

 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 37
konané v mimořádném termínu, dne 30.3.2016

1945/37/16
Rada města schválila program 37. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.03.2016.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Petr Klouda


1946/37/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 37. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 30.03.2016: Mgr. Marcela Staňková a Ing. Luděk Šimko.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Petr Klouda


1947/37/16
Rada města schválila na základě usnesení ZM č. 385/11/16 ze dne 24.3.2016 rozsah pro podání cenové nabídky v rámci druhého kola aukce – výběrového řízení (evidenční číslo: A1836) na nákup movitých věcí a nemovitostí evidovaných na LV 2544 (k.ú. Rýmařov) ve vlastnictví společnosti MH METAL TRADE s.r.o. a na LV 2542 (k.ú. Rýmařov) ve vlastnictví ******, (vše jako bývalý areál firmy ****** - EKO METALRECYCLING), dle návrhu vzešlého z jednání rady města.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Petr Klouda


1948/37/16
Rada města schválila, v souladu s interní směrnicí č. 03/2015, o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyloučení uchazeče VRANÍ STAVBY s.r.o., se sídlem Citov 3, 751 03, IČ:04368983 z další účasti v zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Ke Kyselé II - Ke Školce – Spojka“.

Hlasování pro:  6   Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1  
Pro: Ing. Luděk Šimko, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Petr Klouda

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 

  fbig 

Jednotlivá pracoviště