Dnes je úterý 30.11.2021 13:34, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 8
konaného v mimořádném termínu, dne 8.10.2003

243/8/03

schvaluje vyhlášení výběrového řízení na strategického partnera s následujícím prodejem majetkového podílu města ve společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o. Podmínky výběrového řízení budou stanoveny minimálně v rozsahu písemného "návrhu řešení". Bude oznámena možnost zrušení výběrového řízení a výsledek výběrového řízení schválí zastupitelstvo města;

244/8/03 a)

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního úvěru městu Rýmařov ve výši 4 mil. Kč Československou obchodní bankou, a.s., na odkoupení pohledávek KB, a.s., za dlužníkem firma - Tomasz Cimer a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy. Splatnost úvěru bude do dvou let od data uzavřené úvěrové smlouvy,

244/8/03 b)

schvaluje zajištění úvěru biankosměnkou;

245/8/03

schvaluje sloučení Základní školy Rýmařov, 1. máje 32 a Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, nejpozději k 1.9.2005;


.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317