Dnes je sobota 27.11.2021 13:30, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 9
konaného v mimořádném termínu, dne 20.11.2003

246/9/03 a)

ukládá radě města zajistit provedení analýzy přímé závislosti změny legislativních a ekonomických podmínek od r. 99 do r. 2003 na hospodaření středisek nemocnice,

246/9/03 b)

předložit výhled hospodaření Nemocnice s.r.o. Rýmařov, včetně variant, pro r. 2004 s návrhem na opatření pro zastupitelstvo města; T: 15.12.2003

247/9/03

ukládá starostovi předložit na jednání VH společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov návrh na ustavení dozorčí rady této společnosti;

248/9/03

bere na vědomí návrh plánu investic pro r. 2004;

249/9/03 a)

bere na vědomí zprávu o vývoji situace v obchodní společnosti VaK Bruntál, a.s., a vyslovuje souhlas s dosavadním jednáním zástupce města Rýmařov v představenstvu této obchodní společnosti a konstatuje soulad tohoto jednání s příslušnými usneseními orgánů města Rýmařov,

249/9/03 b)

schvaluje neúčast zástupce města na jednání valné hromady VaKu Bruntál, a.s., dne 24.11.2003;

249/9/03 c)

pověřuje RNDr. Čermáka jednat dle požadavku většinových akcionářů ve věci ochrany materiálů VaKu Bruntál, a.s.;

250/9/03 a)

schvaluje odvolání MUDr. Mariána Olejníka z funkce člena rady města,

250/9/03 b)

schvaluje provedení volby člena rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva města;.................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317