Dnes je úterý 30.11.2021 13:49, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 11.12.2003

251/10/03

bere na vědomí kontrolu usnesení z jednání ZM č. 7-9;

252/10/03

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 25.9.2003 - 11.12.2003;

253/10/03

volí MUDr. Bohumila Servuse členem rady města;

254/10/03

bere na vědomí výroční zprávy kulturních organizací v Rýmařově;

255/10/03

schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2004;

256/10/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1920 a části pozemku parc. č. 1921 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov, za účelem výstavby nafukovací haly pro krytý tenisový kurt;

257/10/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2008 v k.ú. Rýmařov;

258/10/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2172/1 dle předloženého návrhu v k.ú. Rýmařov;

259/10/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 5 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby RD;

260/10/03

schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 156 v k.ú. Edrovice;

261/10/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 342/4 dle předloženého návrhu v k.ú. Edrovice;

262/10/03

schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/13 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské;

263/10/03

schvaluje záměr prodeje bytového domu č.p. 254 na adrese Růžová 4 v Janovicích u Rýmařova na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Janušov, obci Rýmařov;

264/10/03

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 315 dle předloženého návrhu v k.ú. Edrovice;

265/10/03

neschvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 35 a 36 v k.ú. Janovice u Rýmařova;

266/10/03

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova;

267/10/03

neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 691 v k.ú. Janušov;

268/10/03

neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1083/6 dle předloženého návrhu v k.ú. Stránské;

269/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 429/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

270/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 868 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

271/10/03

schvaluje prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 992 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

272/10/03

schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 1168, 1187 a 1192 dle předloženého návrhu po zaměření a pozemku parc. č. 1188, vše v k.ú. Rýmařov společnosti ROJANA s.r.o., se sídlem třída Hrdinů 55, Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

273/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1406 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

274/10/03

schvaluje prodej pozemků parc. č. 1427 a 1428 v k.ú. Rýmařov včetně zemědělské hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1427 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

275/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1483 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

276/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2118 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po provedení rekonstrukce oplocení předmětného pozemku dle podmínek daných OSÚ, nejpozději však do 01.08.2004, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu provedení rekonstrukce oplocení předmětného pozemku;

277/10/03

schvaluje prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2298 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

278/10/03

schvaluje prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2302 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

279/10/03

schvaluje prodej pozemku pod stavbou garáže parc. č. 2742 v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

280/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3085 a části pozemku parc. č. 3090 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

281/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3110 a části pozemku parc. č. 3116/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

282/10/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3251 v k.ú. Rýmařov na stavbu rekreační chaty, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucí rekreační chaty, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreační chaty;

283/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

284/10/03

schvaluje prodej pozemků parc. č. 3297, 3298 a části pozemku parc. č. 3271 dle předloženého návrhu po zaměření, vše v k.ú. Rýmařov, na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy města + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

285/10/03 a)

ruší platnost usnesení č. 68/7/91, 69/7/91 a 71/7/91 ze dne 26.09.1991,

285/10/03 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov;

285/10/03 c)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

285/10/03 d)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

285/10/03 e)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3680/3 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

285/10/03 f)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3674 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

285/10/03 g)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3675 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

285/10/03 h)

schvaluje prodej pozemku parc. č. 3677 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví;

286/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 21 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno zřízení věcného břemene, spočívajícího v umožnění přístupu k Podolskému potoku na pozemku parc. č. 1039 v k.ú. Edrovice;

287/10/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 279 v k.ú. Edrovice na stavbu rodinného domu, za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

288/10/03

schvaluje prodej pozemku parc. č. 169 v k.ú. Janovice u Rýmařova za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

289/10/03

schvaluje prodej pozemků parc. č. 119, 120, 121/1 a 121/2, vše v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

290/10/03

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 152 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

291/10/03

schvaluje prodej části pozemku stavební parc. č. 4/3 a části pozemku parc. č. 1083/1 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Stránské cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

292/10/03

schvaluje prodej pozemku stavební parc. č. 92/2 v k.ú. Stránské za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem;

293/10/03 a)

ruší platnost usnesení č. 42/3/03 ze dne 30.01.2003 a č. 211b)/7/03 ze dne 25.09.2003,

293/10/03 b)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 855/4 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, který na další části pozemku parc. č. 855/4 v k.ú. Rýmařov hodlají realizovat další žadatelé, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku,

293/10/03 c)

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 855/4 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Rýmařov na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu;

294/10/03

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1872/4 v k.ú. Rýmařov v soukromém vlastnictví za stejnou část pozemku parc. č. 1872/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov. Smlouvu zajistí a náklady spojené se směnou uhradí Město Rýmařov;

295/10/03

souhlasí s odkoupením části pozemku parc. č. 326/4 v k.ú. Edrovice zastavěné místní komunikací po zaměření do vlastnictví Města Rýmařov, za cenu 55,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem;

296/10/03

schvaluje kompenzaci nákladů, ve výši 36.379,50,- Kč, vynaložených na opravu pronajatých nebytových prostor v objektu na ulici nám. Míru 10 v Rýmařově, a to formou započtení s pohledávkou za nájemné;

297/10/03

souhlasí s prominutím platby za užívání 2 učeben v objektu na ulici Julia Sedláka 18 v Rýmařově ve výši 30.869,- Kč/rok SOU a OU Rýmařov s tím, že se SOU a OU Rýmařov bude podílet na úhradě provozních nákladů;

298/10/03

schvaluje změnu výše nájemného za soubor movitého a nemovitého majetku společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov pro rok 2003 na částku 1.000,- Kč a zmocňuje starostu města k podpisu příslušného dodatku smlouvy;

299/10/03

souhlasí s tím, aby byla vzniklá situace ve věci dlouhodobé návratné půjčky ve výši 7,5 mil. Kč, poskytnuté Městským službám s.r.o. na zakoupení strojně-technologického zařízení minipivovaru, instalovaného v objektu hostinského pivovaru EXCELENT v Rýmařově, na ulici Pivovarská a dalšího vnitřního vybavení tohoto objektu, řešena dle varianty číslo I tj. přijmout další dodatek k předmětné smlouvě a posunout tak termín pro zahájení splácení o nejméně 3 roky;

300/10/03

ruší platnost usnesení č. 137/6/03 ze dne 26.06.2003 a usnesení č. 326/17/00 ze dne 14.09.2000;

301/10/03

ruší platnost usnesení č. 446/27/94 ze dne 15.09.1994, č. 455/28/98 ze dne 16.04.1998 a č. 529/25/01 ze dne 18.10.2001;

302/10/03

nesouhlasí se snížením kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1751/3 v k.ú. Rýmařov - zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Rýmařov a na něm stojící hospodářské budovy;

303/10/03

schvaluje přijetí půjčky od společnosti Pozemstav Prostějov, a.s., ve výši 3,500.000,- Kč, se sjednaným ročním úrokem 7,5 % a splatností do dne 30.6.2004;

304/10/03

promíjí Nemocnici s.r.o. Rýmařov závazek z nájemného roku 2002 ve výši 1,354.621,91 Kč;

305/10/03 a)

ruší platnost usnesení ZM č. 244/8/03 a) a 244/8/03 b) ze dne 8.10.2003,

305/10/03 b)

schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního úvěru městu Rýmařov ve výši 4 mil. Kč s Československou obchodní bankou, a.s., se splatností 4 roky ode dne uzavření úvěrové smlouvy, za účelem odkoupení pohledávek KB, a.s., za dlužníkem firma - Tomasz Cimer a pověřuje starostu města Ing. Petra Kloudu uzavřením této smlouvy,

305/10/03 c)

schvaluje zajištění úvěru biankosměnkou;

306/10/03

schvaluje OZV č. 06/2003 o místních poplatcích, která ruší OZV č. 18/1994 o pravidlech a podmínkách stánkového prodeje a OZV č. 01/2003 o místních poplatcích, dle předloženého návrhu;

307/10/03

vydává Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 07/2003, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova včetně systému nakládání se stavebním odpadem a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařov č. 68/2001;

308/10/03

vydává Obecně závaznou vyhlášku města Rýmařov č. 08/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Rýmařova č. 02/2003;

309/10/03

na základě předložených důvodů pro pořízení Změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Rýmařov schvaluje v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Rýmařov;

310/10/03

deleguje do dozorčí rady VaKu Bruntál, a.s., Ing. Pavla Koláře;

311/10/03

schvaluje společnou cenu vody v rámci obcí VaKu Bruntál, a.s., od 1.3.2004 dle předloženého návrhu za podmínek, že valná hromada společnosti schválí návrh stanov města Rýmařov a společnou cenu přijme i město Bruntál;

312/10/03

schvaluje strategického partnera BRVOSu, s.r.o., Bruntál, firmu ONDEO Services CZ, s.r.o., na základě výběru nejvhodnější nabídky, dle předloženého materiálu;

313/10/03

schvaluje termíny a program zasedání zastupitelstva města na rok 2004 dle předloženého návrhu;

314/10/03

bere na vědomí zprávu finančního výboru za druhé pololetí roku 2003;

315/10/03

souhlasí s uzavřením smlouvy o arbitráži mezi městem Rýmařov a POZEMSTAVEM Prostějov, a.s., ve věci Smlouvy o dílo - dodávka stavby "Splašková kanalizace Rýmařov" - stoka S 21. Rozhodcem je dohodou stran určen JUDr. Jan Vyjídák;

316/10/03

ukládá starostovi města projednat na nejbližší valné hromadě společnosti Nemocnice s.r.o. Rýmařov ujednání stanov společnosti o zákazu konkurence;


................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317