Dnes je úterý 30.11.2021 13:48, svátek slaví: Ondřej
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 1
konaného , dne 12.11.2002

1/1/02 a)

bere na vědomí zprávu registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí o výsledku voleb do zastupitelstva města,

1/1/02 b)

konstatuje, že všichni zvolení členové zastupitelstva města složili slib podle § 69 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;

2/1/02

schvaluje, podle § 84 odst. (2) písm. l) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že:a) rada města bude mít sedm členů,b) bude jeden místostarosta,c) dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva budou dva, starosta a místostarosta;

3/1/02

volí, podle § 84 odst. (2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, v platném znění:a) starostou Ing. Petra Kloudu, nar. 5. 10. 1959, bytem Rýmařov, Bartákova 46,b) místostarostou Ing. Pavla Koláře, nar. 31. 5. 1959, bytem Rýmařov, Sokolovská 23,c) členy rady města: Mgr. Vlastimila Barana, Ing. Jaroslava Kalu, MUDr. Mariána Olejníka, Josefa Pupíka, Ivana Sigmunda;

4/1/02

schvaluje termín druhého zasedání zastupitelstva města na den 5. prosince 2002 s programem:– schválení programu a termínů zasedání zastupitelstva města pro rok 2003,– schválení jednacího řádu ZM,– projednání zřízení iniciativních, kontrolních a správních orgánů města.

..................................
Ing. Petr Klouda
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317