teplomer web

USNESENÍ
ze schůze Rady města Rýmařova č. 38
konané v mimořádném termínu, dne 6.4.2016

1949/38/16
Rada města schválila program 38. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 06.04.2016.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1950/38/16
Rada města zvolila ověřovatele zápisu a usnesení z 38. schůze rady města, konané v mimořádném termínu dne 06.04.2016: Ing. Petr Klouda a Mgr. Marcela Staňková.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1951/38/16
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Novostavba sídla Tepla Rýmařov s.r.o.“, společnosti RÝMSTAV CZ spol. s r.o., Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov, za nabídkovou cenu 3 580 814,14 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1952/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti Obchodní centrum SAN., IČ: 02241943, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Novostavba sídla Teplo Rýmařov s.r.o.“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1953/38/16
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 1: „ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“, společnosti KARETA s. r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, za nabídkovou cenu 9 047 638,99 Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1954/38/16
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 2: „ulice Lidická“, společnosti Berkastav s. r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, za nabídkovou cenu 425 753,- Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1955/38/16
Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 3: „parkoviště Hrádek“, firmě Aleš Fousek, ČSA 835/36, 794 01 Krnov, za nabídkovou cenu 2 233 710,- Kč bez DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1956/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti LUDVAS TRADE s.r.o., IČ: 29390711, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 1: ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1957/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti JR STaKR s.r.o., IČ: 28596854, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 2: ulice Lidická“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1958/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti LUDVAS TRADE s.r.o., IČ: 29390711, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 2: ulice Lidická“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1959/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti JR STaKR s.r.o., IČ: 28596854, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 3: „parkoviště Hrádek“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


1960/38/16
Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče společnosti LUDVAS TRADE s.r.o., IČ: 29390711, z účasti v zadávacím řízení na stavební práce nazvané „Stavební úpravy komunikací v Rýmařově“, dílčí plnění 3: parkoviště Hrádek“, pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Hlasování pro:  6    Hlasování proti:  0    Zdrželo se:  0    Nehlasovalo:  0    Nepřítomno:  1   
Pro: Ing. Petr Klouda, Ing. Tomáš Köhler, Mgr. Bronislav Koňařík, Mgr. Marcela Staňková, Mgr. Vlastimil Baran, MUDr. Bohumil Servus
Proti: ---
Zdržel: ---
Nehlasoval: ---
Nepřítomen: Ing. Luděk Šimko


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště