Dnes je sobota 27.11.2021 13:51, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání Rady města Rýmařova č. 59
konaného v mimořádném termínu, dne 24.5.2006

2874/59/06

Rada města Rýmařova pověřila starostu Ing. Petra Kloudu k zastupování města při výběrových řízeních veřejných soutěží a podepisováním smluv o dílo s vybranými uchazeči.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

2875/59/06

Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství na akci "Dotřiďování odpadů na Rýmařovsku" a zároveň pověřila starostu města Ing. Petra Kloudu jejím podpisem.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317