teplomer web

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 30
konaného v řádném termínu, dne 19.10.2006


1125/30/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 29/2006.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1126/30/06
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 22.9.2006 do 19.10.2006.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1127/30/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 978 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1128/30/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2530 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1129/30/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2594/11 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1130/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 1609/4 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1131/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 22/1 v k.ú. Rýmařov, po zaměření, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1132/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví 1 a 1, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucího rodinného domu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1133/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc.č. 34 v k.ú. Edrovice, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1134/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 161/1 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1135/30/06
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc.č. 5 v k.ú. Stránské, po zaměření, za cenu dle pravidel + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rekreačního objektu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rekreačního objektu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1136/30/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1100/29/06 ze dne 21.9.2006,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1136/30/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 3167/1 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1137/30/06
Zastupitelstvo města neschválilo prodej celého domu č.p. 70 v Rýmařově a pozemku parc. č. 797 v k.ú. Rýmařov, na ulici Revoluční 15 v Rýmařově, a to ani podílu na tomto objektu odpovídající bytu žadatele.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1138/30/06
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení číslo 175/12/99 ze dne 2.12.1999.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1139/30/06
Zastupitelstvo města schválilo dodatek smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 1.6.2005 na základě usnesení č. 510/15/04 ze dne 23.9.2004, kterým se mění podmínka smlouvy pro stanovení termínu o vydání stavebního povolení na pozemku parc.č. 63 v k.ú. Rýmařov, z původní lhůty do 1 měsíce od demolice, na termín do 31.3.2007 požádat o stavební povolení.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1140/30/06 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1071/27/06 ze dne 22.6.2006,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1140/30/06 b)
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí účelové půjčky společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., v částce 800.000,- Kč, s úrokem 2%, k pořízení nového svozového vozidla. Návratnost půjčky doporučila schválit v měsíčních splátkách s konečným termínem pro splacení do 3 let.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1141/30/06
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části budovy bez č.p. (část výměníkové stanice na 1. máje, Rýmařov) na pozemku parc. č. 210, včetně části pozemku parc. č. 210 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1142/30/06
Zastupitelstvo města neschválilo mimořádný příspěvek TJ Jiskra - oddílu ledního hokeje na zakoupení světelné časomíry a rolby v celkové výši 300 tis. Kč.
Hlasování pro: 12 ; Hlasování proti: 4 ; Zdrželo se: 1

1143/30/06
Zastupitelstvo města zrušilo ke dni 31.12.2006 statut příspěvkové organizaci Byterm Rýmařov, IČ 4523457.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1144/30/06
Zastupitelstvo města vydalo nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Byterm Rýmařov, s platností od 1.1.2007, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1145/30/06
Zastupitelstvo města zrušilo Fond rozvoje a rezerv (FRR) a jeho bankovní účet 1222-1421771/0100.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1146/30/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkových organizací- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál dle předloženého návrhu;- Městské muzeum Rýmařov dle předloženého návrhu;- Městská knihovna Rýmařov dle předloženého návrhu;- Středisko volného času Rýmařov dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1146/30/06 b)
Zastupitelstvo města zrušilo statuty příspěvkových organizací- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 24, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11, okres Bruntál;- Mateřská škola Rýmařov, Janovice, Zámecký park 6, okres Bruntál;- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál;- Městské muzeum Rýmařov;- Městská knihovna Rýmařov;- Středisko volného času Rýmařov.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1147/30/06 a)
Zastupitelstvo města schválilo financování projektu „Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve městě Rýmařov v celkové výši 2 632 698 Kč,
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1147/30/06 b)
Zastupitelstvo města pověřilo Ing. Jaroslava Kalu podpisem Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.
Hlasování pro: 17 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1148/30/06
Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od společnosti ITEAD, a.s., IČO 485829, určeného na výdaje školství, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

1149/30/06
Zastupitelstvo města uložilo kontrolnímu výboru prověřit vyřizování stížnosti a podat zprávu zastupitelstvu města.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

Ing. Petr Klouda, starosta města

Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230/1, 795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk
Číslo účtu: 19-1421771/0100


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317

Úřední dny a hodiny

 Pondělí: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Úterý: dle předchozí domluvy
 Středa: 8:00 – 11:30    12:30 – 17:00
 Čtvrtek: dle předchozí domluvy
 Pátek: dle předchozí domluvy
   
 Prohlášení o přístupnosti
 Prohlášení o použití cookies

  fbig 

Jednotlivá pracoviště