Dnes je sobota 27.11.2021 12:53, svátek slaví: Xenie

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 8.2.2007

58/4/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2006.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

59/4/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 15.12.2006 do 8.2.2007.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

60/4/07
Zastupitelstvo města schválilo plán investičních akcí a jejich priorit na volební období 2006 - 2010 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/4/07 a)
Zastupitelstvo města akceptovalo a schválilo jako rozpočtová opatření roku 2007 zvýšení objemu příjmů rozpočtu na základě přidělení účelových dotací ze státního rozpočtu (případně dalších poskytovatelů) v období od počátku roku 2007 a současně zvýšení objemu rozpočtových výdajů o částku 8.502,5 tis. Kč,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2007 o částku + 9.768,5 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/4/07 c)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2007 o částku + 2.632,9 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

61/4/07 d)
Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2007 o částku + 12.401,4 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

62/4/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1764 pod stavbou garáže v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

63/4/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3269 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

64/4/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 448/13/04 ze dne 24.06.2004,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

64/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 159 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

65/4/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 130/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

66/4/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 594/17/04 ze dne 16.12.2004,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

66/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

67/4/07
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje objektu bývalé školky na ulici Revoluční 24 v Rýmařově, na pozemku parc. č. 1596 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemku parc. č. 1596 o výměře 336 m2 v k.ú. Rýmařov a pozemku parc. č. 1597 o výměře 807 m2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

68/4/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1824 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

69/4/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 225 v k.ú. Janušov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

70/4/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

71/4/07
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 203 v k.ú. Jamartice dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

72/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků parc. č. 1489/4 a 1551 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

73/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 1517 v k.ú. Rýmařov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

74/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 2985/1 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + 200,- Kč/m2 jako příspěvek na vybudované inženýrské sítě + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

75/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku parc. č. 1620 v k.ú. Rýmařov dle předloženého návrhu po zaměření, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

76/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 65 v k.ú. Edrovice a to na stavbu rodinného domu, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem. Prodej bude řešen uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s podmínkou uzavření samotné kupní smlouvy až po vybudování základů budoucího rodinného domu, nejpozději však do dvou let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, a s podmínkou úhrady zálohy na účet města ve výši 1/2 dohodnuté kupní ceny jako záruky na náklady města spojené s prodejem pozemku a jako záruky na dodržení termínu vybudování základů budoucí stavby rodinného domu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

77/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 64 v k.ú. Janušov za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

78/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků parc. č. 195/1 a 196 v k.ú. Janušov, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

79/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 36 o výměře 942m2, pozemku parc. č. 33 o výměře 2.429 m2 a části pozemku parc. č. 32 o výměře 731 m2 po zaměření dle předloženého návrhu, vše k.ú. Ondřejov u Rýmařova, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

80/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku parc. č. 180/2 v k.ú. Stránské, za cenu dle cenové mapy + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

81/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej části objektu č.p. 418 na ulici 8. května 36 v Rýmařově po geometrickém oddělení azylového domu včetně zastavěné části pozemku parc. č. 1942 v k.ú. Rýmařov do podílového spoluvlastnictví. Celková cena prodávané nemovitosti činí 222.353,- Kč. Kupující uhradí celou kupní cenu před podpisem samotné kupní smlouvy.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

82/4/07
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku parc. č. 516 o výměře 44 m2 v k.ú. Janušov za cenu 1.500,- Kč + náklady spojené s převodem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

83/4/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 1113/29/06 ze dne 21.09.2006,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

83/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo vykoupení objektů bez čp/če na pozemcích parc. č. 2027 a 2028 v k.ú. Rýmařov, včetně pozemků parc. č. 2027, 2028, 2030 a 2025/1, vše v k.ú. Rýmařov (oblast průmyslové zóny na ul. Revoluční - Dukelská v Rýmařově) od společnosti POLYGON stavební, a.s., IČO 45192529, zastoupené Ing. Jiřím Moškořem, se sídlem Příborská 1585, Frýdek-Místek 738 01, za cenu dle znaleckého posudku, včetně nákladů na převod, dle předloženého návrhu a podmínek.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

84/4/07
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 360/2 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Ondřejov u Rýmařova z vlastnictví Města Rýmařov do vlastnictví Moravskoslezského kraje – Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

85/4/07
Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků parc. č. 60, 508, 850/2, 854, 1512, 1499/2, 3463/2 a část pozemku parc. č. 509 v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu po zaměření, ve vlastnictví společnosti HEDVA a.s. za část pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Rýmařov o celkové výměře cca 3.230 m2 dle předloženého návrhu po zaměření ve vlastnictví Města Rýmařov. Na úhradě veškerých nákladů spojených se směnou předmětných pozemků se podílet obě strany rovným dílem.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

86/4/07
Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků parc. č. 2912/9 a 2912/10, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Města Rýmařov za pozemky parc. č. 511, 512 a 1929, vše v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. . Rozdíl hodnot pozemků a polovinu nákladů vynaložených na ocenění a směnu pozemků uhradí Město Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

87/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1072/1 a části pozemku parc. č. 3062/1 dle předloženého návrhu po zaměření, dále pozemku parc. č. 1104 a pozemku parc. č. 1283, vše v k.ú. Rýmařov z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov, za účelem výstavby rodinných domů. Jedná se o převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

87/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo převod pozemků parc. č. 515/1, 517 a 518, vše v k.ú. Janušov a části pozemku parc. č. 344 dle předloženého návrhu po zaměření v k.ú. Edrovice z vlastnictví PF ČR do vlastnictví Města Rýmařov. Jedná se o převod pozemků dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

88/4/07
Zastupitelstvo města schválilo, aby PF ČR, jakožto vlastník, převedl pozemek parc. č. 1036/2 v k.ú. Rýmařov.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

89/4/07
Zastupitelstvo města schválilo uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí, kterým se mění podmínka pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu RD na části pozemku parc. č. 281/1 v k.ú. Edrovice z původní lhůty do 20.01.2007 na termín do 21.03.2007.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

90/4/07
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 426/13/04 ze dne 24.06.2004, č. 427/13/04 ze dne 24.06.2004, č. 517/15/04 ze dne 23.09.2004, č. 518/15/04 ze dne 23.09.2004, č. 1058/27/06 ze dne 22.06.2006.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

91/4/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh hospodaření příspěvkové organizace Byterm Rýmařov s městským nemovitým majetkem v roce 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

92/4/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí aktuální informace o Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) a o Místní akční skupině Rýmařovsko o.p.s. (MAS).
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

93/4/07
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přijetí úvěru od ČS, a.s., ve výši 3 000 tis. Kč na profinancování projektu „Rýmařovsko – kouzlo přírody a historie“.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

94/4/07
Zastupitelstvo města schválilo dotaci SOR na spoluúčast a náklady na úroky ve výši 195 000,- Kč na vypracování projektu „Rýmařovsko – kouzlo přírody a historie“.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

95/4/07
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace MAS Rýmařovsko, o.p.s., na spolufinancování lídra ve výši 32 000,- Kč.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

96/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 356.000,- Kč pro MAS Rýmařovsko, o.p.s., na realizaci režijních nákladů spojených s činností MAS – RÝMAŘOVSKO, o.p.s. v Programu LEADER+, s konečnou splatností nejpozději do 31.12.2007,
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

96/4/07 b)
Zastupitelstvo města pověřilo starostu vypracováním smlouvy o půjčce a jejím podpisem.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

97/4/07 a)
Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení ZM č. 1013/26/06 b),
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

97/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 1.1.2007 způsob odměňování a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města ve funkcích členů rady města, předsedů a členů komisí, výborů a zlváštních orgánů podle předloženého návrhu ve smyslu § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Hlasování pro: 15 ; Hlasování proti: 1 ; Zdrželo se: 0

98/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 9. 2. 2007 zřízení osadního výboru v Janovicích,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

98/4/07 b)
Zastupitelstvo města stanovilo s účinností od 9. 2. 2007 počet členů osadního výboru v Janovicích na devět členů dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

98/4/07 c)
Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 9. 2. 2007 Jaroslavu Mazelovou předsedkyní osadního výboru v Janovicích.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

99/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 9. 2. 2007 zřízení osadního výboru v Ondřejově,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

99/4/07 b)
Zastupitelstvo města stanovilo s účinností od 9. 2. 2007 počet členů osadního výboru v Ondřejově na čtyři členy dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

99/4/07 c)
Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 9. 2. 2007 Anežku Továrkovou předsedkyní osadního výboru v Ondřejově.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

100/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo s účinností od 9. 2. 2007 zřízení osadního výboru ve Stránském,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

100/4/07 b)
Zastupitelstvo města stanovilo s účinností od 9. 2. 2007 počet členů osadního výboru ve Stránském na pět členů dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

100/4/07 c)
Zastupitelstvo města zvolilo s účinností od 9. 2. 2007 Františka Vrbeníka předsedou osadního výboru ve Stránském.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

101/4/07 a)
Zastupitelstvo města schválilo zrušení platnosti usnesení ZM č. 272/10/03,
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

101/4/07 b)
Zastupitelstvo města schválilo vypořádání Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 4.11.2005, uzavřené mezi městem Rýmařov a obchodní společností ROJANA, s.r.o., dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

102/4/07
Zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti č.ev. 73 na pozemku st. parc. č. 97 o výměře 1.621 m2 v k.ú. Žďárský potok, obci Stará Ves, včetně pozemku („chata Evženka“), a to provedením dobrovolné dražby předmětné nemovitosti ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Dražebníkem předmětné nemovitosti bylo ustanoveno Město Rýmařov v zastoupení starostou města Ing. Petrem Kloudou.
Hlasování pro: 16 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

 Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317