Dnes je úterý 7.12.2021 13:45, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 4
konaného v řádném termínu, dne 26.2.2007

242/4/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 03/2007.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

243/4/07
Rada města vzala na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově o činnosti a o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2006.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

244/4/07
Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rýmařov za rok 2006.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

245/4/07 a)
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o situaci ve společnostech VaK - BRVOS ke dni 26.2.2007,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

245/4/07 b)
Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit se strategií společnosti VaK Bruntál a.s.,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

245/4/07 c)
Rada města doporučila zastupitelstvu města neschválit prodej podílu ve společnosti BRVOS Bruntál, s.r.o., společníkovi - firmě TOKELAU TRADE, s.r.o., za 40 tis. Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

246/4/07
Rada města schválila podnájem společnosti AMIN spol. s r.o., se sídlem Velká Štáhle 32 v části nebytových prostor v objektu na ulici Národní 2 v Rýmařově, které jsou v současnosti od města pronajaty na lékařskou ordinaci.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

247/4/07
Rada města schválila poskytnutí dotací v rámci Programů pro podporu sportu v Rýmařově v celkové výši 143.500,- Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

248/4/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku SK Sport a zdraví na pořádání 5. ročníku Rýmařovského soutěžního aerobiku Master Class ve výši 5 tis. Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

249/4/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku řediteli Základní umělecké školy v Rýmařově na dopravu na přípravnou schůzku projektu Svět přátel 2007 ve výši 7 tis. Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

250/4/07
Rada města schválila poskytnutí příspěvku Gymnáziu Rýmařov na projekt "Univerzita třetího věku" z rozpočtu roku 2007 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

251/4/07 a)
Rada města stanovila na rok 2007 měsíční a roční odměnu jednatele a manažera MěS, s.r.o., Rýmařov dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

251/4/07 b)
Rada města stanovila kriteria pro výplatu roční odměny jednatele a manažera MěS, s.r.o., Rýmařov dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

251/4/07 c)
Rada města schválila vyplacení doplatku roční odměny za rok 2006 jednateli a manažeru MěS, s.r.o., Rýmařov, Ing. Martinu Valovi, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

252/4/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, 1.máje č. 860/7 a bytem Rýmařov, třída Hrdinů 625/24. Nájemní smlouvy s oběma účastníky budou uzavřeny jako nájemní smlouvy stávající.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

253/4/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Sokolovská č. 287/22 a bytem Rýmařov, Jungmanova č. 869/4. Nájemní smlouvy s oběma účastníky budou uzavřeny stejně jako nájemní smlouvy stávající. Přeplatek předplaceného nájemného bude vyplacen.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

254/4/07
Rada města zrušila platnost usnesení č. 3309/66/06 ze dne 9.10.2006 s tím, že nájemník uzavře dohodu o skončení nájmu bytu č. 3 na ulici Větrná č. 915/17 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

255/4/07
Rada města schválila výměnu bytů mezi bytem Rýmařov, Divadelní č. 358/8 a bytem Rýmařov, Větrná č. 915/17. Nájemní smlouva s oběma účastníky bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2008. Nájemník před podpisem nájemní smlouvy uhradí nedoplatek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 38.677,--Kč.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

256/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Bartákova č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

257/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

258/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na třídě Hrdinů č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

259/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Sokolovská č. 50A v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

260/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 na třídě Hrdinů č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

261/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 19 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

262/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Opavská č. 130 v Janovicích na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

263/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Divadelní č. 6 v Rýmařově na dobu určitou od 28.2.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

264/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 28.2.2009.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

265/4/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Bartákova č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

266/4/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 8 na ulici Divadelní č. 358/8 v Rýmařově a doporučila schválit předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

266/4/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 358/8 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 27,--Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 22.460,--Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

267/4/07 a)
Rada města zrušila platnost usnesení č. 226/3/07,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

267/4/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 624/22 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 28.2.2008.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

268/4/07
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Pivovarská č. 12 v Rýmařově na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

269/4/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 4 na ulici Úvoz č. 721/17 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.8.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

270/4/07 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

270/4/07 b)
Rada města schválila zařazení žádosti do pořadníku uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město pro rok 2007 pro Podhorskou nemocnici a.s. Rýmařov,
Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

270/4/07 c)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 29.2.2008. Základní měsíční nájemné činí 24,- Kč/m2.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

271/4/07
Rada města schválila prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% z částky 4.793,49 Kč za pozdně uhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1 na náměstí Míru č. 23 v Rýmařově.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

272/4/07
Rada města schválila zařazení žádosti do pořadníku uchazečů podle významu a potřeby uchazečovy práce pro město, pro Základní školu , Jelínkova 1, Rýmařov.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

273/4/07
Rada města schválila přidělení místnosti č. 2 v holobytech na ulici Julia Fučíka č. 14C v Rýmařově jako přístřeší v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu dle § 711 odst.2, písm. a),b) občanského zákoníku.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

274/4/07
Rada města schválila přidělení bytové jednotky č. 14, ve 3. poschodí na DPS, tř. Hrdinů č. 22.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

275/4/07

Rada města pověřila odbor životního prostředí a regionálního rozvoje Městského úřadu v Rýmařově vydáváním a podepisováním koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

276/4/07
Rada města pověřila odbor stavební úřad Městského úřadu v Rýmařově vedením vyvlastňovacího řízení ve smyslu zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

277/4/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

278/4/07
Rada města schválila uzavření dodatků k nájemním smlouvám nájemníků užívajících byty v domě č.p. 837 na ulici Sokolovská, č.o. 42 a č.p. 838 na ulici Sokolovská, č.o. 44 v Rýmařově, vyjma bytů v půdních vestavbách, kterým se mění výše nájemného nově na částku 21,01 Kč/m2 bytu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

279/4/07
Rada města uložila starostovi a místostarostovi vypracovat strategii postupu města při získávání dotací na plánované investice v období 2006 - 2010.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta mìsta


Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317