Dnes je úterý 7.12.2021 13:57, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 10
konaného v řádném termínu, dne 16.7.2007

574/10/07
Rada města vzala na vědomí kontrolu usnesení z jednání rady města č. 09/2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

575/10/07
Rada města vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti komise pro občanské záležitosti za rok 2006.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

576/10/07
Rada města schválila zprávu o vyřizování návrhů, podnětů, připomínek a stížností za období od 1.7.2006 - 30.6.2007.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

577/10/07
Rada města schválila změnu nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Bartákova č. 839/37 v Rýmařově z manželů na jednoho nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

578/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Radniční č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

579/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Julia Sedláka č. 26 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

580/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Radniční č. 6 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

581/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

582/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 na ulici Bartákova č.37 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

583/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 na ulici Jungmanova č. 2 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

584/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

585/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 23 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

586/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na náměstí Svobody č. 3 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

587/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 na ulici Jungmanova č. 4 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

588/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 na ulici Julia Sedláka č. 26 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

589/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

590/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Dukelská č. 1 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 6 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

591/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 na ulici Okružní č. 7 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 1

592/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Příkopy č. 13 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

593/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

594/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

595/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 na ulici Čapkova č. 8 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

596/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

597/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 na ulici Čapkova č. 10 v Rýmařově na dobu určitou do 31.7.2009.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

598/10/07
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 3 na ulici Divadelní č. 358/8 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

599/10/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

599/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Pivovarská č. 940/12 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 32,-Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 16.428,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

600/10/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 5 na ulici Jungmanova 868/2 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

600/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 5 na ulici Jungmanova č. 868/2 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 41,10 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 26.899,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

601/10/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 3 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

601/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na náměstí Míru č. 200/25 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 31,20 Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 24.007,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

602/10/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 15 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

602/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 15 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 56,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 43.774,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

603/10/07 a)
Rada města vzala na vědomí výsledek otevírání obálek s nabídkami na nejvýše nabídnuté smluvní nájemné k bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově a schválila předložené pořadí uchazečů,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

603/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 1 na ulici Hornoměstská č. 700/11 v Rýmařově na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného ve výši 32,- Kč/m2. Před uzavřením nájemní smlouvy uhradí nájemce zálohu na nájemné ve výši 34.214,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Pokud neuhradí zálohu na nájemné a neuzavře nájemní smlouvu do 30 dnů, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího nájemce dle schváleného pořadí v bodě a).
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

604/10/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 9 na ulici Okružní č. 735/5 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

605/10/07
Rada města schválila přidělení bytu č. 38 na ulici Dukelská č. 968/2 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

606/10/07 a)
Rada města schválila uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10 na ulici Hornoměstská č.59 v Rýmařově,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

606/10/07 b)
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 30 na ulici Dukelská č. 1061/6 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako je nájemní smlouva stávající.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

607/10/07
Rada města uložila bytové komisi provést revizi bytů města určených ke dražbě nájemného.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

608/10/07 a)
Rada města schválila vyjmutí bytu č. 2 na ulici Bartákova č. 840/35 v Rýmařově ze seznamu bytů přidělovaných na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

608/10/07 b)
Rada města schválila přidělení bytu č. 2 na ulici Bartákova č. 840/35 v Rýmařově. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.7.2008, výše nájemného bude smluvní 29,- Kč/m2 měsíčně.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

609/10/07
Rada města schválila vyplacení odstupného ve výši 50.000,- Kč za uvolnění bytu č. 11 na ulici Příkopy č. 1155/11 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

610/10/07
Rada města neschválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Sokolovská č. 40 v Rýmařově.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

611/10/07
Rada města schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 na náměstí Míru č. 24 v Rýmařově na dobu určitou do 31.1.2008.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

612/10/07 a)
Rada města odvolala Ing. Martina Valu z funkce jednatele obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, ke dni 17.7.2007,
Hlasování pro: 5 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 2

612/10/07 b)
Rada města do okamžiku jmenování nového jednatele pověřila řízením obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, Antonína Urbánka,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

612/10/07 c)
Rada města schválila, aby obchodní společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613 uzavřela dodatek k mandátní smlouvě ze dne 1.4.2003 uzavřené mezi ní a Ing. Martinem Valou dle mandatářem předloženého návrhu tj. s termínem jejího ukončení k 31.7.2007 a s vyplacením 5-ti násobku měsíčního plnění ze smlouvy plynoucího ve prospěch mandatáře v termínu splatnosti dle smlouvy.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

613/10/07 a)
Rada města uložila starostovi vyhlásit konkurzní řízení na místo jednatele obchodní společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ 60320613, dle návrhů vzešlých z jednání rady města,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

613/10/07 b)
Rada města stanovila termín vyhlášení konkurzního řízení na 19.7.2007 s uzávěrkou přihlášek 10.9.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

614/10/07 a)
Rada města schválila změnu v „Ubytovacím řádu Ubytovny pro občany bez přístřeší a pro občany sociálně potřebné“ s účinností od 1.8.2007, a to v bodě 10) „poplatek za ubytování“ činí 1.500,- Kč/měsíc, v případě pobytu kratšího než jeden měsíc činí poplatek 50,- Kč/den,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

614/10/07 b)
Rada města schválila změnu v „Ubytovacím řádu Ubytovny pro občany bez přístřeší a pro občany sociálně potřebné“ s účinností od 1.8.2007, a to v bodě 19) k „ukončení pobytu“ nemusí dojít po uplynutí lhůty 3 měsíců, jestliže ubytovaný neměl žádné přestupky a jeho situace v otázce bydlení je nadále tíživá. V tomto případě poplatek za ubytování se zvýší z částky 50,- Kč/den na 60,- Kč/den nebo z částky 1.500,- Kč/měsíc na 1.800,- Kč/měsíc.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

615/10/07
Rada města schválila v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek způsob provedení výběrového řízení a obsah zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na výměnu oken v domech ve vlastnictví města dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

616/10/07
Rada města schválila komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení na výměnu oken v domech ve vlastnictví města ve složení Ing. Jaroslav Kala – předseda (náhradník RNDr. František Čermák), Ing. Lenka Vavřičková – místopředseda (náhradník Bohumír Honsárek), Jiří Šlézr (náhradník Eliška Hofrichterová), Ivan Sigmund (náhradník Ing. Martin Ondra) a Miroslav Vojáček (náhradník Mgr. Vlastimil Baran) – členové, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

617/10/07 a)
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo: 00456/2007/KH ze dne 18.4.2007 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. města Rýmařov, v celkové výši 150.000,- Kč,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

617/10/07 b)
Rada města zplnomocnila starostu města k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi městem Rýmařov a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

618/10/07
Rada města schválila příspěvek rýmařovskému středisku organizace Junák – svaz skautů a skautek na účast členů na 21. celosvětovém skautském jamboree ve Velké Británii ve dnech 28. 7. – 12. 8. 2007 ve výši 9 tis. Kč.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

619/10/07
Rada města schválila podle § 85 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí peněžitého daru Ladislavu Žilkovi dle předloženého materiálu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

620/10/07
Rada města schválila Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Rýmařov a Městské policie Rýmařov schváleného dne 29.1.2007 usnesením RM č. 238/3/07 s účinností od 17.7.2007.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

621/10/07
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci Technická infrastruktura pro 13 RD Rýmařov – Edrovice I.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

622/10/07 a)
Rada města schválila koncept městské kroniky za rok 2006,
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

622/10/07 b)
Rada města schválila odměnu kronikáři za zpracování konceptu městské kroniky za rok 2006 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

623/10/07
Rada města schválila platový výměr ředitelky MŠ Revoluční 24 a platový výměr ředitelky MŠ Revoluční 30 dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

624/10/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se Základní uměleckou školou Rýmařov uzavřené dne 30. 6. 1994, týkající se zúžení předmětu výpůjčky o objekt č.p. 383, na ulici Divadelní 10 a pozemky parc. č. 648 a 647, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

625/10/07
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se Střediskem volného času Rýmařov dne 14. 9. 2006, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky o objekt č.p. 383, na ulici Divadelní 10 a pozemek parc. č. 648, vše v k.ú. Rýmařov, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 7 ; Hlasování proti: 0 ; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317