Dnes je úterý 7.12.2021 13:47, svátek slaví: Ambrož a Benjamín

USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 11
konaného v mimořádném termínu, dne 13.8.2007

626/11/07
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnějších nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na výměnu oken v domech ve vlastnictví města Rýmařova následovně:Pořadí nabídek dílčí část 1:1. DECRO BZENEC, spol s r.o., Nám. Svobody 324, Bzenec, IČO 634761422. PMP Prostějov, s.r.o., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČO 262620293. I-nova CZ s.r.o., Revoluční 17, Rýmařov, IČO 267975264. Ing. Miroslav Pytlíček – AGROS, nám. 9. května 4/6, Moravský Beroun, IČO 16642767Pořadí nabídek dílčí část 2:1. PMP Prostějov, s.r.o., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČO 262620292. I-nova CZ s.r.o., Revoluční 17, Rýmařov, IČO 267975263. Ing. Miroslav Pytlíček – AGROS, nám. 9. května 4/6, Moravský Beroun, IČO 16642767Pořadí nabídek dílčí část 3:1. DECRO BZENEC, spol s r.o., Nám. Svobody 324, Bzenec, IČO 634761422. PMP Prostějov, s.r.o., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČO 26262029 3. I-nova CZ s.r.o., Revoluční 17, Rýmařov, IČO 267975264. Ing. Miroslav Pytlíček – AGROS, nám. 9. května 4/6, Moravský Beroun, IČO 16642767Pořadí nabídek dílčí část 4:DECRO BZENEC, spol s r.o., Nám. Svobody 324, Bzenec, IČO 63476142Pořadí nabídek dílčí část 5:DECRO BZENEC, spol s r.o., Nám. Svobody 324, Bzenec, IČO 63476142
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

627/11/07
Rada města uložila ředitelce přípěvkové organizace Byterm vypracovat výběrové řízení na výměnu oken na bytových domech Větrná 2 a 6 a Revoluční 28, k dočerpání úvěru od České spořitelny, a.s.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

628/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku pro akci „Stavba dětského a multifunkčního hřiště a oprava volejbalového hřiště v Zahradě Hedvy“ dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

628/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro akci „Stavba dětského a multifunkčního hřiště a oprava volejbalového hřiště v Zahradě Hedvy“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

629/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Půdní vestavby Rýmařov – 6 BJ, ul. Hornoměstská 57,59“,
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

629/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Půdní vestavby Rýmařov – 6 BJ, ul. Hornoměstská 57, 59 “, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

630/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 – 9 BJ“ dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

630/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Stavební úpravy objektu ubytovny Bartákova 24 – 9 BJ“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřej-ných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

631/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Půdní vestavby Rýmařov – 4 BJ, ul. Národní 13“, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

631/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Půdní vestavby Rýmařov – 4BJ, ul. Národní 13“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zaká-zek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

632/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Technická infrastruktura pro 5 RD Rýmařov – Na Stráni IV“, dle předloženého návrhu,
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

632/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Technická infrastruktura pro 5 RD Rýmařov – Na Stráni IV“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

633/11/07
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Technická infrastruktura pro 13 RD Rýmařov – Edrovice I“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

634/11/07 a)
Rada města schválila v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávaní veřejných zakázek, způsob zadávacího výběrového řízení a obsah Výzvy k podání nabídek pro zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce pro akci „Vodovod v místních částech Rýmařov“a podle přiloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

634/11/07 b)
Rada města schválila jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a členů komise pro otevírání obálek s nabídkami pro investiční výstavbu „Vodovod v místních částech Rýmařova“, v souladu se směrnicí č. 03/2007, o zadávání veřejných zakázek, dle předloženého návrhu.
Hlasování pro: 5; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 1

635/11/07
Rada města nedoporučila prodej panelů z ulice Polní.
Hlasování pro: 6; Hlasování proti: 0; Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317