Dnes je úterý 7.12.2021 14:55, svátek slaví: Ambrož a Benjamín
USNESENÍ
z jednání rady města Rýmařova č. 15
konaného v mimořádném termínu, dne 19.10.2007

899/15/07
Rada města schválila pronájem nebytových prostor v objektu čp. 218 v Rýmařově České spořitelně, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

900/15/07
Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1843/5, 1843/6 a 1843/7, včetně stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 1843/7, vše v k.ú. Rýmařov, obci Rýmařov, mezi MěS Rýmařov, s.r.o., se sídlem Palackého 11 jako pronajímatelem a městem Rýmařov jako nájemcem, za podmínek dle předloženého návrhu, a zplnomocnila starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování pro: 6 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317