Dnes je sobota 27.11.2021 13:25, svátek slaví: Xenie
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Rýmařova č. 13
konaného v mimořádném termínu, dne 5.3.2008

405/13/08

Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Společné kořeny Rýmařovska a gminy Ozimek" s celkovými náklady pro město Rýmařov ve výši 1 253 730,00 Kč, podíl města na financování projektu činí 188 059,50 Kč.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

406/13/08 a)

Zastupitelstvo města zrušilo platnost usnesení č. 385/12/08 ze dne 31.1.2008,

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

406/13/08 b)

Zastupitelstvo města schválilo prodej obytných domů č.p. 917, na ulici Větrná 13, parc. č. 258, č.p. 916, na ulici Větrná 15, parc. č. 259 a č.p. 915 na ulici Větrná 17, parc. č. 260, vše v k.ú. Rýmařov, do podílového spoluvlastnictví současným nájemníkům. Celková cena prodávaných nemovitostí vč. pozemků činí 3.822.526,- Kč.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

407/13/08 a)

Zastupitelstvo města schválilo zakoupení nemovitosti č.p. 574 (tř. Hrdinů 28) nacházející se na pozemku parc.č. 2281 v Rýmařově, včetně pozemků parc. č. 2281, 2282, 2283 a 2291, vše v k.ú. Rýmařov, od současného vlastníka nemovitosti,

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

407/13/08 b)

Zastupitelstvo města pověřilo starostu města účastí ve veřejné dražbě na zakoupení nemovitosti č.p. 574 (tř. Hrdinů 28) nacházející se na pozemku parc.č. 2281 v Rýmařově, včetně pozemků parc. č. 2281, 2282, 2283 a 2291, vše v k.ú. Rýmařov, od současného vlastníka nemovitosti a to za podmínek uvedených v materiálu.

Hlasování pro: 14 Hlasování proti: 0 Zdrželo se: 0

Ing. Petr Klouda, starosta města

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení orgánů města s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317